Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 9. 1983)


Problém č. 1332

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)

A. Diagram B. Vh5–h4

C. Vh4–h3 D. Vh3–h2


Problém č. 1333

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)

4 riešenia

 Kontrolná notácia: 1332: bKa6 Ja4 Pa7 c6 d6 e6 f6 (7), čKa8 Vh5 Sg1 Pa5 b6 h7 (6) – dvojťažka, ako aj po preložení čVh5 na h4 (pozícia B), čVh4 na h4 (pozícia C) a čVh3 na h2 (pozícia D), 1333: bKe8 Df1 Vf3 Vf5 Sh1 Sh2 Jc8 Jd2 Pa7 (9), čKa8 Dh7 Vb1 Vb2 Sg8 Pb4 b7 e6 f7 (9) – dvojťažka (4 riešenia).

V č. 1332 si v každom dvojníku všimnite tri zvodníky a ich vyvrátenia (štvorfázová zámena účinnej obrany, t. j. takej, ktorá vyvracia zvodník). V č. 1333 je neobvyklou formou spracovaná paradoxná hra bVf3 vo forme štyroch riešení na ľubovoľný ťah čPb7. Každý dvojník v oboch skladbách hodnotíme dvoma bodmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1313 (Mlynka) z 7. 7. 1983. Pozícia A: Zdanlivé hry 1...Jc7, Jd8 2.V:c7, V:d8 mat. Zvodník 1.V:d5? (A) hr. 2.De4 (C) mat, 1...Jg5 (a), Dd3 2.De4 (E), D:h3 mat, viazne na 1...S:f3! (c). Rieši 1.V:f7 hr. 2.S:e6 (D) mat, 1...Jg5 (a), Da6 2.D:g5, D:h3 mat. Pozícia B: Zvodník 1.V:f7? (B) hr. 2.D:g5 (F) mat, 1...Jh3 (b), Sf4 2.S:e6 (D), D:f4 (E) mat, viazne na 1...S:f3! (c). Rieši 1.V:d5 hr. 2.Df4 (E) mat, 1...Jh3 (b), V:d4 2.De4 (C), J:d4 mat. Zaujímavá novinka hrozbových hier piatich fáz, len škoda symetrického obsahu (M. Bednár, Kurima). Mlynkova elegancia (M. Méri, Dunajská Streda). Päťfázová zámena typu Z–58–28. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1314 (Groeneveld) z 14. 7. 1983. Zdanlivé hry 1...Jb4, Vd7, Kd4 2.Dc4, V:f4, Dc4 mat. Rieši 1.Jg4 hr. 2.Dd3 mat, 1...Kd5, Kf5, Jb4, Vd7 2.Dc4, V:f4, V:e5, Jf6 mat. Zámena dvoch matov a jednej obrany v jednoduchom spôsobe s dobrým úvodníkom (M. Bednár, Kurima). Nevšedná zámena matov a obrán (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred