Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 9. 1983)


Problém č. 1330

Valerij Kirilov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)


Problém č. 1331

Peter Gvozdják, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+4=12)Kontrolná notácia: 1330: bKb1 Db3 Ve6 Sd3 Jb4 Jd2 Pa4 e4 (8), čKc5 Db5 Jd7 Pb7 d4 (5) – dvojťažka, 1331: bKe3 Da3 Vc1 Vf3 Sa7 Pd2 e2 f4 (8), čKg2 Jh1 Ph2 h3 (4) – dvojťažka.

V č. 1330 je na 1...D:d3+ pripravený 2.J:d3 mat. Okrem riešenia si však všimnite aj tematický zvodník. Č. 1331 obsahuje dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1310 (Reiprich) z 30. 6. 1983. 1.Db7 hr. 2.Db1 mat, 1...Kf1, e:f1J, e:f1D(S) 2.Dh1, Jd3, Db4 mat. Klasika s pekným obsahom a s veľkým hľadaním úvodníka (M. Bednár, Kurima). Precízna klasika modelovaná bez bielych pešiakov. Škoda, že po 1...e:f1V vychádzajú dva maty: 2.Jd3 mat a 2.Db4 mat (L. Salai, Martin). Duál, samozrejme, nepovažujeme za tematický a preto ho ani nebodujeme. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1311 (Krivenko) z 30. 6. 1983. Zdanlivé hry 1...Kb3, b3 2.Da2, Vc6 mat. Zvodník 1.Da4? tempo, 1...Kc5, Kd5 2.Dc6, Db5 mat, viazne na 1...f6! Rieši 1.Df5 tempo, 1...Kb3, b3 2.D:d3, Va4 mat. Frekventovaný obsah bez nových prvkov (L. Salai, Martin). Biely pešiak f6 prezrádza všetko. Úlohu som vyriešil asi za 3 sekundy. Navyše skladba zaváňa neoriginálnosťou (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1312 (Baškatov) z 7. 7. 1983. Pozícia A: 1.e8J Kg6 2.Dg7 mat. Pozícia B: 1.e8S K:e6 2.Df7 mat. Pozícia C: 1.e8V Ka4 2.Va8 mat. Pozícia D: 1.d8D Kg6 2.Dg5 mat. Príťažlivý námet v pochybnom spracovaní. Biely Sh2 hrá iba v jednej fáze (P. Gvozdják, Bratislava). Sólo pre všetky nástroje (MUDr. J. Földesi, Levice). Častý námet v dvojťahovej miniatúrke: úplná premena, ale na dvoch tematických poliach (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 8 bodov.


Vzad << >> Vpred