Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 6. 1983)


Problém č. 1310

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 1311

Valerij Krivenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: 1310: bKh4 Dd5 Sh5 Sh6 Jf1 Jf4 (6), čKe1 Pa4 d4 e2 f2 h3 (6) – dvojťažka, 1311: bKe3 Da5 Va6 Sc1 Pd2 (5), čKc4 Pb4 d3 f6 (4) – dvojťažka.

V klasickom a riešiteľsky pomerne ťažkom č. 1310 sa nedajte prekvapiť niekoľkými pokusmi. Č. 1311 obsahuje okrem riešenia a tematického zvodníka aj zdanlivé hry 1...Kb3, b3 (Z–32–46).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1287 (Velidov) z 7. 4. 1983. Zvodník 1.d5? hr. 2.De6 mat, 1...Vb:d5, Vf:d5 2.Sa4, S:g4 mat, viazne na 1...Ve5! Zvodník 1.S:g4? tempo, 1...Vb~, Vbd5, Vbe5 2.Dd5, d:c5, d:e5 mat, viazne na 1...a4! Rieši 1.Sa4 tempo, 1...Vf~, Vfc5, Vfe5 2.Dd5, d:c5, d:e5 mat. Zámena troch obrán a dvoch matov v symetrickej konštrukcii (M. Bednár, Kurima). Bohatá symetrická trojfázová dvojťažka (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1288 (Terechov) z 14. 4. 1983. 1.De8 tempo, 1...c3, e:f4, g:f4, S~, J~ 2.Da4, Jf6, Jc3, Vd4, Dg6 mat. Jednoduchá klasická tempovka (M. Bednár, Kurima). Vtipný úvodník a poloväzba – tréningová skladba (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1289 (Gorbatenko) z 14. 4. 1983. Zvodník 1.Vc2? hr. 2.De6 mat, 2.Vd4 mat, 2.Vd3 mat, 2.Vd2 mat a 2.Vd1 mat, viazne na 1...Sc3! Rieši 1.Vb2 hr. 2.Dh6 mat, 1...Vc4, Vc3, Vc2, Vc1, V:d5, Vb5, Sc3 2.Vd4, Vd3, Vd2, Vd1, D:d5, a:b5, Vb6 mat. Bez inšpirácie a bez ašpirácie (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1290 (Pavlov) z 21. 4. 1983. Zvodník 1.d:e7? hr. 2.Jd7 mat, 1...J:d6, Jf6 2.Da1, Sf4 mat, viazne na 1...D:e7! Zvodník 1.D:b5? hr. 2.Jc4 mat, 1...J:d6, K:d6 2.Db2, Sf4 mat, viazne na 1...Jf5! Rieši 1.Vf6 hr. 2.Jd7 mat, 1...J:f6, K:f6 2.Jf3, Da1 mat. Zámena dvoch matov a obrán (M. Bednár, Kurima). Obtížný úvodník (Ing. I. Skoba, Gottwaldov). Perfektná obeť veže – takáto skladba dokáže riešiteľovi dobre skomplikovať život (M. Svrček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred