Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 7. 1983)


Problém č. 1312

N. Baškatov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+1=7)

A. Diagram B. Kh6–f6

C. Kh6–a5 D. Pe6–d7


Problém č. 1313

Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)

A. Diagram B. Jh3–g5

 Kontrolná notácia: 1312: bKg4 Db7 Sh2 Pd6 e6 e7 (6), čKh6 (1) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení čKh6 na f6 (pozícia B), čKh6 na a5 (pozícia C) a ďalej v pozícii A po preložení čPe7 na d7 (pozícia D), 1313: bKg8 Dh4 Vd7 Sc8 Sg3 Jc5 Jf3 Pd4 h5 (9), čKf5 Df1 Vd1 Se5 Sh1 Je6 Jh3 Pd5 e3 f2 f6 f7 (12) – dvojťažka, ako aj po preložení čJh3 na g5 (pozícia B).

V miniatúrnom štvorníku č. 1312 budeme bodovať každú pozíciu 2 bodmi (maximálne možno získať 8 bodov a ďalšie za prípadné nekorektnosti). V obsahovo bohatom č. 1313 má pozícia A aj zdanlivé hry 1...Jc7, Jd8 a celkove päť fáz (Z–52–88), no v ďalších štyroch fázach si všimnite aj hrozby (každý dvojník bodujeme 2 bodmi). Opäť sa tešíme aj na Vaše komentáre k obom skladbám.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1291 (Močalkin) z 21. 4. 1983. Zvodník 1.Sg2? hr. 2.Se4 mat, 1...Va4 (a), d5 (b) 2.g:h8D(S) (A), g8J (B) mat, viazne na 1...Ve1! (c) Zvodník 1.Sb7? hr. 2.Je4 mat, 1...d5 (b), Ve1 (c) 2.g:f8D(V) (C), g:h8D(S) (A) mat, viazne na 1...Va4! (a). Rieši 1.Vd5 hr. 2.Je4 mat, 1...Ve1 (c), Va4 (a) 2.g8J (B), g:f8D(V) (C) mat. Povedomý námet, ale biely pešiak zasluhuje vysoké uznanie (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1292 (Labai) z 28. 4. 1983. Zvodník 1.f4? hr. 2.Vd4 mat, viazne na 1...Jc6! Zvodník 1.Sd4? hr. 2.Jc3 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.De8 hr. 2.Da4 mat, 1...Jc6, Jd5 2.Jc3 (Vd4?), Vd4 (Jc3?) mat. Hanneliusová téma okorenená antiduálovou hrou čierneho jazdca (L. Salai, Martin). Jednoduchá standardní práce, jejíž kladem je, že varianty nejsou před úvodníkem připraveny (Ing. I. Skoba, Gottwaldov). Zaujímavý mechanizmus s prerušovaním strelca (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred