Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 4. 1983)


Problém č. 1290

Michail Pavlov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 1291

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+12=22)Kontrolná notácia: 1290: bKd3 Da6 Vf3 Se3 Se4 Jc5 Jd2 Pd6 e6 f7 (10), čKe5 Df8 Sf2 Je8 Jh6 Pb5 e7 g3 (8) – dvojťažka, 1291: bKb2 Dh7 Ve8 Vf4 Se4 Sh6 Jc3 Jd8 Pf5 g7 (10), čKf6 Va7 Vg1 Sa2 Sh8 Jc1 Jf8 Pb5 d3 d6 e5 f2 (12) – dvojťažka.

Obe dnešné skladby sú konštruované vo forme dvoch zvodníkov a riešenia, pričom v č. 1290 objavíte zámenu obrán a v č. 1291 tému Z–32–33.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1268 (Holzhausen) z 3. 2. 1983. 1.Va8 tempo, 1...K:a8, Kc6(b6), S~, Sb6! 2.Df3, Db5, Da6, Df3 mat. Klasická miniatúrka v šikovnom spracovaní (P. Gvozdják, Bratislava). Vzorný úvodník v klasickej núdzovke (L. Salai, Martin). Štyri maty českej školy s pekným úvodníkom (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1269 (Bettmann) z 3. 2. 1983. 1.Sd6 hr. 2.D:e7 mat, 1...e:d6, e6, e5, e:f6 2.De8, Da7, Db3, De7 mat. Výborné použitie čPe7, keď sa zo základného postavenia bráni všetkými možnými ťahmi (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach: 151b: L. Salai, 149b: M. Červenka, 148b: Ing. J. Dulla, 147b: J. Bakalár, 146b: MUDr. J. Földesi, 145b: Ing. L. Brachtl,144b: A. Frimmel a S. Mikuš, 141b: T. Klimant, 140b: M. Bednár, 137b: B. Moravčík, 136b: M. Svrček, 134b: P. Gönczölová a Ing. G. Török, 132b: A. Damborský a B. Kollár, 129b: I. Urgošík, 128b: Z. Modlitba, 117b: J. Žatko, 115b: J. Horváth, 114b: M. Méri, 112b: B. Lukáč, 111b: MUDr. J. Vrbacký, 107b: J. Kollár, 99b: Š. Tušiak, 97b: D. Lehel Kovács a E. Opatovský, 95b: M. Medovič a J. Svoboda, 84b: J. Tomanička, 82b: J. Mikula, 77b: K. Suchár, 62b: J. Rehák, 60b: M. Puškáš, 57b: P. Jakubček, 45b: Ing. I. Skoba, 42b: L. Wittner, 32b: M. Šumný, 30b: L. Kováč, 26b: J. Fábry, 20b: Ing. A. Baroška, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred