Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 4. 1983)


Problém č. 1288

V. Terechov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 1289

Jurij Gorbatenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 1288: bKe1 Dh5 Vd1 Sa1 Jd5 Pf2 f4 g4 (8), čKe4 Se7 Jf8 Pc4 d6 e5 f3 g5 (8) – dvojťažka, 1289: bKa6 Dh5 Vd5 Vg2 Sd8 Sh1 Pa4 d7 (8), čKc6 Va2 Vc5 Sb4 Pa5 g4 h7 (7) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1217 až 1267. Maximálne bolo možné získať 160 bodov, z toho za nekorektnosti 40 (25 za 12 vedľajších riešení v č. 1243 a neriešiteľnosť v pozícii B tejto skladby, po 4 body za 2 vedľajšie riešenia v č. 1259 a 1262, po 2 body za 1 vedľajšie riešenie v č. 1233, 1234 a 1248 a 1 bod za neriešiteľnosť v č. 1235). Výsledok súťaže je nasledujúci: I.–II. cena ex aequo 158 bodov: Milan Revay, Spišská Nová Ves (žrebom vyhráva Album FIDE 1945–55) a Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (Album FIDE 1959–61), III. cena 157 bodov: Ján Hrušovský, Trnava (Bakcsi: Új Magyar Sakk Feladvány Antológia), IV. cena 156 bodov: Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves (Niemeijer: Majesteitsschennis), V. cena: 155 bodov: Miroslav Baránek, Trnava, VI. cena 154 bodov: MUDr. Michal Trubač, Levice, VII. cena 153 bodov: František Bauer, Banská Bystrica, VIII. cena 152 bodov: Štefan Nagy, Čilizská Radvaň, IX.–X. cena ex aequo 151 bodov: Ľudovít Gocník, Levice a Peter Gvozdják, Bratislava (všetci vyhrávajú zbierku skladieb veľmajstra L. I. Lošinského).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 30 bodov, vyhrávajú hodnotné šachové knihy nasledujúci riešitelia: Ján Bakalár (Žilina), Milan Bednár (Kurima), Marián Červenka (Šenkvice), Jozef Kollár (Vlčkovce), Michal Medovič (Bátovce), Miroslav Puškáš (Trnava), Július Rehák (Horná Streda), Ladislav Salai (Martin), Koloman Suchár (Prešov) a Jozef Tomanička (Dubnica nad Váhom).

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v terajšej našej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred