Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 4. 1983)


Problém č. 1286

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)


Problém č. 1287

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)Kontrolná notácia: 1286: bKf8 Da4 Ve8 Vg2 Sd1 Se7 Jd3 Jf3 Pc2 d6 h5 (11), čKe3 Sb4 Pa5 c3 e4 h6 (6) – dvojťažka, 1287: bKb7 Dg8 Vd2 Vf8 Sd1 Jc8 Je8 Pb6 d4 e7 f6 g3 (12), čKd7 Vb5 Vf5 Pa5 a6 g4 g5 g6 (8) – dvojťažka.

V symetrickom č. 1286 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–25) vo forme zdanlivých hier 1...e:d3, e:f3, zvodníka a riešenia. V č. 1287 je spracovaná trojfázová zámena hier vo forme dvoch zvodníkov a riešenia s využitím predĺžených obrán čiernych veží.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1266 (Kiss) z 27. 1. 1983. Zvodník 1.Dd8? hr. 2.Dd4 mat (A), 1...J:f5 2.Vg4 mat (B), viazne na 1...Je6! Zvodník 1.Sc8? hr. 2.Vg4 mat (B), 1...Je6 2.Jg3 mat (C), viazne na 1...Jh5! Zvodník 1.Sf4? hr. 2.Jg3 mat (C), 1...Jh5 2.Dd4 mat (A), viazne na 1...J:f5! Rieši 1.Kg8 hr. 2.Dh4 mat, 1...Jh5, J:f5, Je6 2.Dd4 (A), Vg4 (B), Jg3 (C) mat. Dobrý výkon v Hanneliusovej téme s komplikovanou konštrukciou (L. Salai, Martin). Výborná trojfázová Hanneliusova téma s cyklickým striedaním neobrán, variantových obrán a vyvrátení. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1267 (A. Gerbstman, II. cena, Magyar Sakkvilág, 1934) z 27. 1. 1983. 1.Jd6+ Kg3 2.Jf5+ Kg2! (čiernu dámu možno brať, no po 3.J:h6 f2+ čierny bude mať novú dámu a bielemu preto neostáva nič iné, ako odohnať čierneho kráľa od poľa g2) 3.Dg4+ Kh1! (3...Kh2? 4.Dg4+ Kh1 5.J:h6 a biely ľahko vyhrá) 4.J:h6! (biely nevyhrá po 4.Jg3+? Kh2 5.Jf1+ Kh1 a ani po 4.K:d1? Dh2! 5.Jg3+ Kg2! alebo 5.Df3+ Dg2 6.Jg3+ Kh2 7.Jf1+ Kh1) 4...f2+ 5.Kf1! S:g4 6.J:g4! tempo, 6...Sh2 7.J:h2 mat. Štúdia s veľmi pekným efektom na konci, keď dáva tempo a potom modelový mat – skutočný pôžitok (M. Bednár, Kurima). Nečakaný 4. ťah bieleho vyúsťuje do nádhernej záverečnej kombinácie (P. Gvozdják, Bratislava). Nečakaný matový záver s vytempovaním čierneho vo chvíli beznádeje (L. Salai, Martin). Kto uviedol hlavný variant, získal 5 bodov, ostatným riešiteľom sme strhli body podľa toho, ako ďaleko sa dostali.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (1217–1267) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred