Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 3. 1983)


Problém č. 1284

G. Pokornyj, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 1285

S. Kovalev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 1284: bKh8 Dh1 Vg5 Sa6 Jb7 Jd7 Pb6 d6 e6 f3 (10), čKc6 Sc7 Jc4 Jd5 Pa3 b2 d3 (7) – dvojťažka, 1285: bKa7 Df7 Vb6 Se3 Se6 Je4 Pd7 f3 g3 (9), čKe5 Da1 Va3 Sa8 Jf8 Jh7 Pa4 d6 g6 (9) – dvojťažka.

V č. 1284 si nezabudnite všimnúť dva tematické zvodníky s využitím blokovania poľa. V riešení sa objavia všetky varianty z oboch zvodníkov opäť s využitím blokovania poľa. Č. 1285 obsahuje okrem dvoch zvodníkov a riešenia aj zdanlivé hry 1...d5, Dd4, S:e4, pričom si nezabudnite všimnúť dvojicu hrozieb v každej fáze, ktoré potom vytvárajú cyklus AB–BC–CA.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1263 (Labai) z 20. 1. 1983. Zvodník 1.K:f5? hr. 2.Ve4 mat, 1...c:b5 (A), Jc5 (B), S:e5 (C), V:f2 (D), c:b2 (E) 2.J:b5, S:c5, S:e5, D:f2, D:d2 mat, viazne na 1...c5! Rieši 1.Vc5 hr. 2.Vc4 mat, 1...c:b5 (B), Jc5 (C), S:e5+ (D), V:f2 (E), c:b2 (A) 2.J:b5, S:c5, S:e5, D:f2, D:d2 mat, kde A je obranný motív odclonenia, B – napadnutie hrozbového poľa, C – branie hrozbového kameňa, D – šachovanie a E – uvoľnenie poľa braním. Cyklická zámena piatich obranných motívov vo zvodnosti a riešení – majstrovský skladateľský výkon (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1264 (Gordian a Maranďuk) z 20. 1. 1983. Zdanlivé hry 1...d5, Sd5 2.Jc6, Jg6 mat. Zvodník 1.Je6? hr. 2.Dd5 mat, 1...d:e6, S:e6, Jg6 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Je:f5 hr. 2.De4 mat, 1...d5, Sd5, Kd5 2.De2, Sd6, Db5 mat. Zámena dvoch matov a dvoch obrán v trojfázovom vydaní (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1265 (Grin) z 20. 1. 1983. Zdanlivé hry 1...Sg3 2.Sg4+ Kh4 3.Jg6 mat, 1...Sg1 2.Sf5 a 3.Sg6 mat. Rieši 1.Jg6 Sc8 hr. 2.Vg4 S:d7 3.Vg5 mat, 1...Jh2 (Vg1) 2.Vh4+ S:h4 3.Jf4 mat, 2...K:g6 3.Vh6 mat, 1...K:g6 2.V:d6 Kh5 3.Vh6 mat. Výborný úvodník, dve zdanlivé hry a dva rôzne maty – to všetko v lahodnej ekonomickej konštrukcii (P. Gvozdják, Bratislava). Elegantne komponovaná voľná zámena matov v trojťažke (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred