Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 6. 1983)


 

Problém č. 1306

János Csák, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 1307

Leonid Makaronec a

Jurij Pavlov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 1306: bKa7 Vf3 Sg2 Sh2 Jc7 Jf8 Pb3 b4 (8), čKc6 Vd2 Vd3 Se6 Pa3 b5 c3 h3 (8) – dvojťažka, 1307: bKc1 Dg4 Vd6 Ve1 Sa6 Sb4 Jc3 Jc5 Pb7 (9), čKd4 Dg8 Vd5 Se5 Sh7 Ja5 Jh3 Pc2 f4 f6 g7 (10) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 1306 je spracovaná klasická práca s trojnásobným využitím bielej batérie, v č. 1307 si všimnite dva tematické zvodníky a ich hrozby, ktoré sa objavia ako maty v riešení po obranách, ktoré vo zvodníkoch boli vyvráteniami.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1282 (Akobija) z 24. 3. 1983. 1.Jb4 hr. 2.Jc6 mat, 1...Kd4, Ke4, Se4, Vd4 2.Dd5, Df4, Df6, De7 mat. Duál po 1...Jc4 2.De7 mat a 2.Dd5 mat nepokladáme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Klasická práca, ale s veľmi pekným úvodníkom a aj obsahom. Riešiteľsky náročná skladba (M. Bednár, Kurima). Klasika, v ktorej kráľ znemožňuje svojich jazdcov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1283 (Gockel) z 24. 3. 1983. Zvodník 1.K:g6? hr. 2.Sf5 mat, 1...Sh4 (A), V:c7 (B), V:h5 (C) 2.V:f4 Dd4, Db1 mat, viazne na 1...Sh2! Rieši 1.K:g7 hr. 2.Jf6 mat, 1...Sh4 (C), V:c7 (A), V:h5 (B) 2.V:f4, Dd4, Db1 mat, kde A je obranný motív priväzovania hrozbového kameňa, B – skryté zrušenie krytia poľa (tzv. Barulinová obrana) a C – napadnutie hrozbového poľa. Náročne motivovaná cyklická zámena troch obranných motívov (L. Salai, Martin). Zaujímavá a najmä veľmi originálna schéma Mlynkovej témy (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1284 (Pokornyj) z 31. 3. 1983. Pokusy 1.Dd1?, 1.Dg1? viaznu na 1...b1D(V)! a 1...Jce3! Rieši 1.Dh4 hr. 2.D:c4 mat, 1...Jc:b6, J:d6, S:b6, S:d6 2.Je5, Ja5, Jb8, Jd8 mat. Plošná a symetrická skladba (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred