Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 6. 1983)


Problém č. 1304

Sergej Tkačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+2=9)


Problém č. 1305

Valentin Udarcev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: 1304: bKc1 Dc6 Vf2 Sg5 Sg8 Pd6 e5 (7), čKd4 Je3 (2) – dvojťažka, 1305: bKa8 Db8 Vc3 Vd8 Sc8 Sg5 Je7 Pd3 (8), čKe5 Va5 Vh3 Je6 Pa7 c7 e3 h7 (8) – dvojťažka.

V mereditke č. 1304 nájdete spracovanú zámenu troch matov (Z–23–34) vo forme zvodníka a riešenia. Č. 1305 obsahuje okrem riešenia aj tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1280 (Tancau) z 17. 3. 1983. Zvodník 1.D:g5? hr. 2.D:f4 mat, viazne na 1...Jb3! Rieši 1.Vac3 hr. 2.Vd4 mat a 2.Jc5 mat, 1...V:c3, S:c3, Jb3, V:d5, Db6, V:e6 2.Vd4, Jc5, g:f3, Ve3, Je:g5, D:e6 mat. Téma Novotný – len spomienka na časy minulé (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1281 (Kovalič) z 17. 3. 1983. Pozícia A: 1.Df3 hr. 2.Ve7 (A) mat, 1...Vf4, Sc5, Kd5 2.Jc6 (B), D:e4 (C), Ve7 (A) mat. Pozícia B: 1.Dd3 hr. 2.D:e4 (C) mat, 1...Vf4, Sc5, Kd5 2.Ve7 (A), Jc6 (B), D:e4 (C) mat. Originálne spracovanie Lačného témy, pričom naviac hrozby sú aj matmi v druhej fáze (M. Bednár, Kurima). Téma Lačný zjednodušená použitím tematického hrozbového matu (L. Salai, Martin). Lačného téma s tematickou hrozbou a navyše s hrozbovým matom po ťahu kráľa – škoda toho dvojníka (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

* V sobotu 25. júna 1983 od 9. do 17. hod. sa uskutoční už II. ročník Kurimskej riešiteľskej súťaže podľa propozícií majstrovstiev sveta. Prví ôsmi riešitelia z hlavnej a prví traja z okresnej súťaže budú odmenení diplomami a hodnotnými cenami. Účastníkom z celej ČSSR hradí usporiadateľ ubytovanie a stravovanie a naviac riešiteľom z okresu Bardejov aj cestovné. Záväzné prihlášky treba poslať najneskôr do 17. júna 1983 na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Vzad << >> Vpred