Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 8. 1983)


Problém č. 1326

Kristaps Viksna, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 1327

Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+12=20)Kontrolná notácia: 1326: bKh8 Df1 Vd3 Sa1 Sa2 Jg2 Jh4 (7), čKe4 Sc4 Jb6 Pe3 e7 g4 g6 (7) – dvojťažka, 1327: bKh8 Dh2 Vc8 Ve8 Sa5 Jc3 Jd5 Pe2 (8), čKd4 Db2 Vf1 Sa7 Sb3 Ja4 Pc2 c4 d6 f5 g2 g4 (12) – dvojťažka.

V č. 1326 si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodníkoch, ktorá sa objaví ako mat v riešení po obrane, ktorá vo zvodníku bola vyvrátením. Aj č. 1327 má dva tematické zvodníky a v každom z nich dve tematické hrozby. V riešení je už len jedna hrozba a po obranách, ktoré boli vyvráteniami vo zvodníkoch sa objavia maty, ktoré boli hrozbami vo zvodníkoch (téma XI. majstrovstva ZSSR).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1305 (Udarcev) z 9. 6. 1983. Zvodník 1.Vc4? hr. 2.Ve4 mat. 1...J:d8, J:g5 2.D:c7, Db2 mat, viazne na 1...Vh4! Zvodník 1.Vc6? hr. 2.V:e6 mat, 1...J:d8, J:g5 2.Db2, D:c7 mat, viazne na 1...Vh6! Zvodník 1.Db2? hr. 2.Vc5 mat, 1...J:d8, J:g5 2.Vc6, Vc4 mat, viazne na 1...Jd4! Rieši 1.V:c7 hr. 2.Vc5 mat, 1...J:d8, J:g5 2.Vc4, Vc6 mat. Skladba s jednoduchou schémou, ale až s neuveriteľne bohatým obsahom: po tých istých obranách dochádza v štyroch fázach dvakrát k recipročnej zámene matov, pričom v riešení a vo zvodníku 1.Db2? vychádzajú maty, ktoré sú úvodníkmi zvodností (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1306 (Csák) z 16. 6. 1983. 1.Jd5 hr. 2.Je7 mat, 1...K:d5, S:d5, V:d5 2.V:d3, Vf6, V:c3 mat. Skladba má predchodcu: L. Salai jr., Nedeľná Pravda, 14. 1. 1975, prvotina (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1307 (Makaronec a Pavlov) z 16. 6. 1983. Zvodník 1.De2? hr. 2.Jb5 mat, viazne na 1...V:d6! Zvodník 1.Df3? hr. 2.Je2 mat, viazne na 1...S:d6! Rieši 1.De6 hr. 2.V:d5 mat, 1...S:d6, V:d6 2.Je2, Jb5 mat. Klasický Dombrovskis (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dombrovskisova téma s vyvráteniami na rovnakom poli (M. Bednár, Kurima). Zaujímavé paradoxy: účinné obrany proti hrozbe vo zvodnostiach v riešení umožňujú (už ako tematické obrany) hrozbové maty (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred