Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 9. 1983)


Problém č. 1328

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1329

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 1328: bKc8 Df2 Vf7 Sh2 Jd2 Je3 Pb2 b4 d5 e5 e7 (11), čKd4 Vc1 Sa7 Sg4 Pa4 c6 d3 e4 e6 (9) – dvojťažka, 1329: bKb1 Va8 Vc3 Sd4 Ja1 Ja6 Pa2 b3 (8), čKa3 Dh8 Vf5 Vg7 Je1 Pb4 f6 (7) – dvojťažka.

V č. 1328 si najskôr všimnite, aké maty sú pripravené pred úvodníkom na šachy bielemu kráľovi po 1...c:d5+, e:d5+ a ako sa zamenia po správnom úvodníku. V č. 1329 je zase spracovaná trojfázová zámena matov vo forme dvoch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1308 (Karpov) z 23. 6. 1983. Zdanlivé hry 1...V:c3+, S:d6+ 2.J:c3, J:d6 mat. Zvodník 1.Vg3? hr. 2.Jc3 mat a 2.De5 mat, 1...V:g3, S:g3 2.De5, Jc3 mat, viazne na 1...Da1! Zvodník 1.Dg3? hr. 2.Jd6 mat a 2.Ve3 mat, 1...V:g3, S:g3 2.Jd6, Ve3 mat, viazne na 1...J:f5! Rieši 1.K:b5 hr. 2.Jc5 mat, 1...Sc6+, Sc4+, V:c3, S:d6 2.D:c6, V:c4, J:c3, J:d6. Veľmi efektné spracovanie hrozbových paradoxov so symetrickým obsahom, ale dobrou konštrukciou (M. Bednár, Kurima). Téma Ruchlis spojená s poloobranami a s voľnou zámenou matov na šachy bielemu kráľovi (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1309 (Karpov) z 23. 6. 1983. Zvodník 1.Ve4? hr. 2.Jd4 mat, viazne na 1...Jf5! Zvodník 1.Ve5? hr. 2.Jg4 mat, viazne na 1...Jf7! Zvodník 1.Va4? hr. 2.a8D(S) mat, 1...Je5(e7) 2.Jd4 mat, viazne na 1...S:d3! Rieši 1.Va5 hr. 2.a8D(S) mat, 1...Je5(e7), S:d3, V:a5 2.Jg5, V:d3, S:e2 mat. Zaujímavé využívanie hrozbových matov rozviazaním bieleho jazdca. Škoda, že účinné obrany čierneho nedostali v téme ďalšiu funkciu (L. Salai, Martin). Hrozbové zámeny matov so symetrickým obsahom – č. 1308 bolo lepšie (M. Bednár, Kurima). Riešiteľsky zaujímavá a obsahovo bohatá skladba (P. Gvozdják, Bratislava). Tento problém bol ťažší, ale aj krajší (Ľ. Gocník, Levice). Viac sa mi páčila skladba č. 1309. Vo zvodníkoch som našiel riešenie (Š. Papán, Dolný Kubín). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred