Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 11. 1983)


Problém č. 1346

L. Romasevič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)


Problém č. 1347

Milan Bednár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+15=26)Kontrolná notácia: 1346: bKg6 Dd1 Sa8 Sd8 Jc5 Jd3 Pa5 c2 c4 c6 e2 (11), čKd6 Sd4 Pc3 d5 e3 e6 (6) – dvojťažka, 1347: bKd7 Da8 Va4 Ve8 Sb8 Sd3 Ja6 Jg6 Pb3 b6 c5 (11), čKd5 Dg3 Vc6 Vf4 Sd4 Sg4 Ja2 Ja7 Pc3 c7 e3 e7 f3 f5 f6 (15) – dvojťažka.

Zakiaľ č. 1346 obsahuje okrem riešenia iba jeden tematický zvodník, vo výbornom č. 1347 sú už tri tematické zvodníky a téma cyklickej zámeny funkcií polí. Ak si vo zvodníkoch všimnete hrozby a vyvrátenia, objavíte tiež Hanneliusovu tému spracovanú v cyklickej forme.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1327 (Piľčenko) z 25. 8. 1983. Zvodník 1.Jd~? hr. 2.Jb5 (C) mat a 2.D:d6 (A) mat, viazane na 1...J:c3! (a). Zvodník 1.Jf4? hr. 2.Jb5 (C) mat a 2.e3 (B) mat, viazne na 1...D:c3! (b). Rieši 1.Jb4 hr. 2.Jb5 (C) mat, 1...J:c3 (a), D:c3 (b) 2.e3 (B), D:d6 (A) mat. Manipulácia s dvojitými hrozbami vo zvodníkoch vyúsťuje v antiduálové blokovanie voľného poľa (L. Salai, Martin). Vynikajúce spracovanie Hanneliusovej témy s dvojitými hrozbami vo zvodníkoch a s výborným úvodníkom. O tejto skladbe sa dá povedať, že je umelecké dielo (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1328 (Pankratiev) z 1. 9. 1983. Zdanlivé hry 1...c:d5+, e:d5+ 2.Jc2, Jf5 mat. Rieši 1.Vf4 hr. 2.V:e4 mat, 1...c:d5+, e:d5+ 2.Jec4, J:g4 mat. Strategicky pointované zámeny matov na šachy bielemu kráľovi (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1329 (Pankratiev) z 1. 9. 1983. Zvodník 1.Vcc8? hr. 2.Sb2 mat, 1...Vg2, Vf2 2.Jc5, Jc7 mat, viazne na 1...Dh2! Zvodník 1.Vc7? hr. 2.Sb2 mat, 1...Dh2, Vf2 2.Jc5, Jb8 mat, viazne na 1...Vg2! Rieši 1.Vc5 hr. 2.Sb2 mat, 1...Dh2, Vg2, Vf2 2.Jc7, Jb8, Va5 mat. Známy mechanizmus trojfázovej zámeny s bielou batériou (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred