Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 12. 1983)


Problém č. 1362

V. Parsrijev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 1363

Alfreds Dombrovskis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+10=16)Kontrolná notácia: 1362: bKd7 Dh2 Vc4 Se8 Sh8 Ja3 Jg8 Pg3 (8), čKd5 Vf3 Sg5 Sh1 Jg1 Pc5 d6 e3 (8) – dvojťažka, 1363: bKd1 Df4 Va5 Vg1 Sd3 Jg4 (6), čKh5 Db5 Vb3 Vh8 Sc3 Sg8 Jb1 Pd2 f7 h4 (10) – dvojťažka.

Dnešnými dvoma originálnymi príspevkami končí náš XV. medzinárodný skladateľský turnaj, v ktorom celkove konkurovalo 94 pôvodných dvojťažiek. V č. 1362 si všimnite dva tematické zvodníky a ich hrozby, ktoré sa v riešení po obranách, ktoré boli vo zvodníkoch vyvráteniami, objavia ako maty (Dombrovskisova téma spojená s témou Grimshaw). V č. 1363 sa v našej rubrike predstavuje vynikajúci lotyšský šachový skladateľ, vedúci kompozičnej rubriky časopisu Šachmaty, ktorý v Rige vychádza v dvoch jazykoch: lotyščine a ruštine dvakrát do mesiaca. Je autorom viacerých kompozičných kníh, odborných článkov a hlavne objaviteľom témy, ktorá nesie jeho meno. V dnešnej jeho práci si všimnite zdanlivé hry 1...Se5, De5 a v tematickom zvodníku a riešení aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1345 (Burmistrov a Permiakov) z 27. 10. 1983. Zvodník 1.c7? hr. 2.Ve4 (A) mat, 1...d5 2.D:e5 (B) mat, viazne na 1...Jc5! Zvodník 1.d8D? hr. 2.D:e5 (B) mat, 1...d5 2.Ve4 (A) mat, viazne na 1...Sd7! Rieši 1.Jf4 hr. 2.Vc4 mat, 1...c:b3, Jc5, d5, Se6 2.Ve4 (A), D:e5 (B), Je2, Dg1 mat. Vysoko umelecké dielo. Výborný úvodník a konštrukcia s pekným úvodníkom a krásnymi matmi (M. Bednár, Kurima). Originálna trojfázová skladba – vo zvodnostiach dochádza k vzájomnej zámene hrozieb a matov na rovnakú tematickú obranu s duchaplným prepojením na riešenie formou zámeny obrán (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1346 (Romasevič) z 3. 11. 1983. Zvodník 1.Dh1? tempo, 1...d:c4, e5 2.Jb7, D:d5 mat, viazne na 1...S~! Rieši 1.Je5 tempo, 1...K:c5, K:e5, S:c5, S:e5, d:c4 2.Se7, Sc7, Jf7, Je4, D:d4 mat. Symetrická freska s dobrým úvodníkom (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred