Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 12. 1983)


Problém č. 1360

Alexandr Kuzovkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 1361

Valerij Frigin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 1360: bKh3 Dc2 Ve8 Vf5 Sc1 Sc8 Jd5 Jf3 Pd4 (9), čKe4 Vb6 Se6 Pb4 d3 f6 g6 (7) – dvojťažka, 1361: bKa1 Dh7 Vc8 Vg7 Sa7 Se8 Ja4 Pb4 c2 (9), čKd5 Ve4 Sg2 Jb1 Pd6 e5 e6 (7) – dvojťažka.

V č. 1360 si všimnite zdanlivú hru 1...K:f5 2.D:d3 mat a hrozbu v tematickom zvodníku a riešení. Č. 1361 obsahuje dva tematické zvodníky, ktorých hrozby sa objavia ako maty po obranách, ktoré vo zvodníkoch boli vyvráteniami.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1343 (Šaňšin) z 20. 10. 1983. Zdanlivé hry 1...Vf6, Sf6 2.Vc3, Jb6 mat. Zvodník 1.Sf6? hr. 2.Vc3 mat, 1...S:f6, a:b4 2.Dc7, Jb6 mat, viazne na 1...D:e3! Rieši 1.Vf6 hr. 2.Jb6 mat, 1...V:f6, V:e2 2.De4, Vc3 mat. Veľmi pekná skladba. Ťahy bielych a čiernych veži a strelcov na pole f6 a zámeny dámou po odchode dvoch figúr z frontály a diagonály sú dokonale analogické (P. Gvozdják, Bratislava). Téma Grimshaw so zámenami matov v jednoduchej konštrukcii (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1344 (Križovenský) z 27. 10. 1983. 1. riešenie: 1.K:e3 hr. 2.Vd4 mat, 1...V:b6 (A), S:d6 (B), J:f5+ (C) 2.Dh1, D:f5 mat. 2. riešenie: 1.Je6 hr. 2.Vd4 mat, 1...V:b6 (B), S:d6 (C), J:f5(A) 2.Dh1, V:d6, D:f5 mat, kde v oboch fázach A je obranný motív priameho uvoľnenia poľa braním, B – nepriame uvoľnenie poľa braním a C – šachovanie. V duchu slovenskej školy ABC – BCA (L. Salai, Martin). Aktívna Mlynkova téma vo forme dvoch riešení (P. Gvozdják, Bratislava). Cyklická zámena obranných motívov spracovaná vo forme dvoch riešení v troch variantoch (OM–23–33) na rovnakú hrozbu v oboch fázach je originálnym príspevkom do pokladnice slovenskej školy. Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad << >> Vpred