Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 10. 1983)


Problém č. 1342

I. Tesař, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)


Problém č. 1343

Valerij Šaňšin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 1342: bKf8 De1 Va6 Vf1 Sc3 Sg4 Jf4 Jg2 Pd3 d5 h3 h5 (12), čKg5 Sb6 Sh1 Jc8 Je8 Pe7 h7 (7) – dvojťažka, 1343: bKa8 Dh7 Vd3 Vf5 Se7 Sh1 Jd5 Pb4 e2 e3 (10), čKc4 Dh6 Vg2 Vg6 Sg7 Pa5 a6 b5 (8) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 1342 je spracovaný klasický námet antiduálu, to už v č. 1343 si nezabudnite všimnúť okrem tematického zvodníka a riešenia aj zdanlivé hry 1...Vf6, Sf6 s využitím vzájomného prerušenia veže a strelca (téma Grimshaw). Vo zvodníku a riešení je tematická aj hrozba, ktorá sa vyskytuje ako mat v niektorej z troch fáz. V skladbe je spracovaná aj trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–44.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1322 (Bata) z 11. 8. 1983. 1.Dg5 tempo, 1...Kc8, Kc6, Ke8, Ke6 2.Sg4, Db5, De7, Jf8 mat. Vydarené miniatúrne spracovanie témy hviezdy (L. Salai, Martin). Stará hviezdicová téma v miniatúrke – na tú dobu dobrá skladba, ktorá zaujme aj dnes (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1323 (Firbás) z 11. 8. 1983. 1.Dh6 tempo, 1...Kd4, Sa5, Sb8 2.De3, Dd6, Db6 mat. Duál po 1...Sb6 2.D:b6 mat a 2.Dd6 mat nepovažujeme za tematický a preto ho ani nebodujeme. Skladba s dobrým úvodníkom a jednotným obsahom (M. Bednár, Kurima). Jemný tempový úvodník v téme "biely na ťahu" s pridaným matom (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1324 (Sabol) z 18. 8. 1983. Zvodník 1.De6? hr. 2.Da6 mat, 1...Ka5, Ka3 2.Da6, D:b3 mat, viazne na 1...b:a2! Rieši 1.a3 hr. 2.D:b4 mat, 1...Ka5, K:a3, b:a3 2.D:b4, Da1, Sc6 mat. Podarený úvodník (P. Gvozdják, Bratislava). Modelové maty spojené so zámenami matov (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred