Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 10. 1983)


Problém č. 1340

Ján Gašparovič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 1341

Ing. Ján Kovalič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)Kontrolná notácia: 1340: bKh7 Dg3 Ve5 Sh1 Jb2 Jf5 Pa4 a5 (8), čKc5 Vd5 Sf2 Jc1 Pb4 c7 (6) – dvojťažka, 1341: bKg5 Da6 Vd8 Jf6 Pe4 f5 (6), čKe5 Sh5 Jh1 Pb4 c7 d4 d6 e6 g4 (9) – dvojťažka.

V č. 1340 Ján Gašparovič z Partizánskeho debutuje v Hlase ľudu. Patrí k nadaným začínajúcim skladateľom a z tohto pohľadu treba jeho skladbu aj hodnotiť. Okrem troch pokusov a riešenia všimnite si aj zdanlivé hry 1...V:e5, c6, b3. Aj č. 1341 od dnes už skúseného šachového skladateľa a výborného riešiteľa obsahuje zdanlivé hry 1...d5, d3, c5, tematický zvodník a riešenie, v ktorých si všimnite aj hrozby.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1320 (Nemček) z 4. 8. 1983. Zdanlivé hry 1...D:e6, S:d6 2.S:e6, Sc6 mat. Zvodník 1.Jc6? hr. 2.Je7 mat, 1...D:e6, S:d6, Dh4 2.Jb4, Jf6, Jb4 mat, viazne na 1...K:d6! Rieši 1.Jf5 hr. 2.Je7 mat, 1...D:e6, S:d6, Dh4 2.Sc6, V:d6, Je3 mat. Chutná zámena dvoch trojfázových matov (M. Bednár, Kurima). Trojfázová zámena dvoch matov bola spracovaná mnohokrát, no rozhodne ju ešte dnes nemožno celkom zatracovať. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Košinár, Duklianska 27, 811 09 Bratislava.

Riešenie problému č. 1321 (Borovik) z 4. 8. 1983. Zvodník 1.Vee3? hr. 2.Je2 mat, 1...Se4 2.V:e4 mat, viazne na 1...Sd3! Zvodník 1.Vhe3? hr. 2.Jf3 mat, 1...Sd3 2.V:d3 mat, viazne na 1...Se4! Zvodník 1.Sd6? hr. 2.Je2 mat, 1...J:d6, Sd3 2.D:d6, V:d3 mat, viazne na 1...Va2! Zvodník 1.Ve8? hr. 2.Je2 mat, 1...Sd3 2.V:d3 mat, viazne na 1...Je7! Zvodník 1.Sg8? hr. 2.D:f6 mat, 1...V:a3, S:g8 2.Db4, Vd3 mat, viazne na 1...b4! Rieši 1.Sb4 hr. 2.Jf3 mat, 1...V:b4, Se4 2.D:b4, V:e4 mat. Množstvo pokusov s ťažkým výberom úvodníka (M. Bednár, Kurima). Odmenu za správne riešenie dostane Zdenko Hrica, ul. 1. mája č. 96, 901 01 Malacky.


Vzad << >> Vpred