Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 12. 1983)


Problém č. 1358

Ladislav Salai sr., ČSSR a

Ferenc Istokovics, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


 

Problém č. 1359

József Szöghy, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+12=24)Kontrolná notácia: 1358: bKa3 Dd3 Vb5 Vh5 Se3 Sg8 Jd4 Jf7 Pd7 f3 (10), čKd5 Sa2 Sf8 Jf5 Jg5 Pb3 c5 g6 g7 h6 (10) – dvojťažka, 1359: bKh2 Dg3 Vb4 Vf4 Sg6 Sh6 Jb6 Jd8 Pf3 f6 g2 g4 (12), čKe5 Da4 Va5 Vd6 Jc1 Jc4 Pc6 c7 d3 d7 f7 h5 (12) – dvojťažka.

V spoločnej medzinárodnej skladbe č. 1358 spracovanej vo forme zvodníka a riešenia zaujme zámena hier s využitím bielej batérie. Č. 1359 okrem niekoľkých pokusov obsahuje aj štvornásobné spracovanie škodlivého motívu blokovania polí.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1340 (Gašparovič) z 13. 10. 1983. Zdanlivé hry 1...V:e5, c6, b3 2.D:e5, D:f2, Dc3 mat. Pokusy 1.Dg2?, Dg6?, Dg8? viaznu na 1...b3! Rieši 1.Df3 hr. 2.D:d5 mat, 1...V:e5, c6, b3 2.Dc6, D:f2, Dc3 mat. Dámske pokusy v ľahkej pozícii (L. Salai, Martin). Zámena dvoch matov v troch fázach vo vzdušnej konštrukcii – to je na začínajúceho skladateľa pekný výkon (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1341 (Kovalič) z 13. 10. 1983. Zdanlivé hry 1...d5, d3, c5 2.D:e6, Da1, D:d6 mat. Zvodník 1.Dc4? hr. 2.D:e6 mat, 1...d5, d3, e:f5 2.D:c7, Jd7, Dd5 mat, viazne na 1...Sf7! Rieši 1.De2 hr. 2.Jd7 mat, 1...d5, d3, e:f5 2.e:d5, Db2, e:f5 mat. Trojfázová zámena dvoch matov s hrozbovými paradoxmi, keď jednotlivé hrozby sú v druhej fáze matmi (M. Bednár, Kurima). Obsažná trojfázová skladba bez inovačných prvkov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1342 (Tesař) z 20. 10. 1983. 1.Sd2 hr. 2.Je6 mat, 1...Kf6, Kh6, Se3, Sf2 2.Jg6 (Je2?), Je2 (Jg6?), Dh4 (De5?), De5 (Dh4?) mat. Vtipný antiduál s väzbou čSb6 – práve to si však vyžiadalo nie práve najpohľadnejšiu konštrukciu (P. Gvozdják, Bratislava). Antiduálové motívy bieleho jazdca s pekným úvodníkom (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred