Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 3. 1984)


Problém č. 1382

V. Ignatov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)


Problém č. 1383

Jurij Jakovlev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 1382: bKb3 Dh5 Vd3 Sg2 Je2 Je3 Pc2 g4 (8), čKe4 Dc7 Sc3 Jh6 Pb5 c6 d6 d7 f3 f6 (10) – dvojťažka, 1383: bKd1 Da7 Vf1 Vf3 Sa1 Sg4 Ja4 Pb3 e6 f4 f6 (11), čKe4 Se3 Ja6 Pa2 b4 d2 d4 d5 f2 g6 (10) – dvojťažka.

Zakiaľ č. 1382 je konštruované v klasickom štýle, v č. 1383 si všimnite okrem zdanlivých hier 1...Kd3, d3, S:f4, g5, Ja~ aj niekoľko zaujímavých pokusov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1359 (Szöghy) z 15. 12. 1983. Pokusy 1.Df2?, Dh4, Sg5? viaznu postupne na 1...f:g6!, Vd4!, c:b6! Rieši 1.g:h5 hr. 2.Dg5 mat, 1...Vd4, Vdd5, Ve6, V:f6, Je3 2.Vf5, J:c4, J:f7, Ve4, Vf5 mat. Štvornásobné blokovanie polí čiernemu kráľovi v masívnej konštrukcii (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1360 (Kuzovkov) z 22. 12. 1983. Zdanlivá hra 1...Kf5 2.D:d3 mat. Zvodník 1.Df2? hr. 2.Jd2 mat (A), 1...g:f5 2.Jf6 (B) mat, 1...K:f5 2.Jg5 mat, viazne na 1...d2! Rieši 1.Dc5 hr. 2.Jf6 (B) mat, 1...g:f5 2.Jd2 (A) mat, 1...K:f5 2.Jc3 mat. Hrozbové maty funkčne v zámene matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1361 (Frigin) z 22. 12. 1983. Zvodník 1.c3? hr. 2.Jb6 mat, viazne na 1...V:b4! Zvodník 1.Jb2? hr. 2.Sc6 mat, viazne na 1...Vc4! Rieši 1.Vg4 hr. 2.Db7 mat, 1...V:b4, Vc4 2.Sc6, Jb6 mat. Hanneliusova téma, ale v takomto jednoduchom obsahu už nie je nič nového (M. Bednár, Kurima). Módne kombinácie hrozieb, tém, matov a účinných obrán s príchuťou antiduálov (L. Salai, Martin). Nie veľmi bohatá, ale elegantná moderná skladba (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred