Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 5. 1984)


Problém č. 1404

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+13=21)

 


Problém č. 1405

Štefan Sovík, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)

A. Diagram B. Po úvodníku v AKontrolná notácia: 1404: bKb1 Dh5 Vb3 Vd2 Sf1 Jc4 Jd4 Pg3 (8), čKe4 Db8 Va3 Vf8 Sc3 Sh7 Ja2 Pb2 c5 d6 f2 g7 h3 (13) – dvojťažka, 1405: bKd6 Dh5 Vg1 Vh4 Sd1 Sh6 Jf1 Jh7 Pd5 f6 h3 (11), čKe4 Se6 Jb1 Jd3 Pd2 d4 d7 f4 f7 g4 (10) – dvojťažka, ako aj po správnom úvodníku.

V č. 1404 je spracovaná Lačného téma vo forme zdanlivých hier, 1...S:d4, d5, Sf5 a riešenia a treba už len dúfať, že aj pôvodnosť skladby bude v poriadku. Číslom 1405 sa na skladateľskú dráhu opäť vracia Štefan Sovík z Modry, jeden z najlepších slovenských šachových skladateľov, ktorý nepublikoval dobrých 10 rokov. Jeho skladba obsahuje zdanlivé hry 1...g3, f3 a ďalšie dve fázy: riešenie diagramu a pozície, ktorá vznikne po správnom úvodníku diagramu. Celkove skladba obsahuje trojfázovú špirálovú zámenu obrán typu Z–32–42 (každý dvojník hodnotíme 2 bodmi, ďalšie možno získať za prípadné nekorektnosti).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1382 (Ignatov) z 8. 3. 1984. 1.Jf5 hr. 2.Jg3 mat, 1...Se5, Ke5, d5, Se1, J:f5 2.S:f3, De8, Ve3, De8, D:f5 mat. Len priliehavý úvodník a nenápadný mat z "diaľky" na e8 (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1383 (Jakovlev) z 8. 3. 1984. Zdanlivé hry 1...d3, S:f4, Kd3 2.D:e3, D:d4, D:d4 mat. Rieši 1.Dc7 tempo, 1...d3, S:f4, Kd3 2.De5, D:f4, Dc2 mat. Núdzovka so zámenou matov, ale aj s neekonomickou bVf1 (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* J. Žatko (Chynorany). Po prekontrolovaní Vašej reklamácie sme zistili, že ste celkove získali 119 bodov: 2 body ste stratili za nesprávne riešenie problému č. 1335 (Nemček) – uviedli ste 1.c:b5? a ďalšie 2 body za č. 1371 (Pokornyj) – uviedli ste 1.Sd6? Prosíme preto aj ostatných riešiteľov, aby si zaslané riešenia zapisovali a potom skontrolovali s uverejneným riešením, pretože body sa dajú stratiť aj za korektné skladby.

* Pretože ďalšie námietky proti výsledku dlhodobej riešiteľskej súťaži (1322–1373) nedošli, stáva sa tento výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred