Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 5. 1984)


Problém č. 1402

V. Terechov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+11=21)


Problém č. 1403

Henk Prins, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+15=26)Kontrolná notácia: 1402: bKa8 Dd3 Vf3 Se6 Sf2 Jd8 Jf5 Pe3 g5 g6 (10), čKe5 Dh1 Vc6 Sa2 Sb6 Jh5 Pc3 c7 g7 h3 h7 (11) – dvojťažka, 1403: bKh8 Dc2 Vd7 Ve3 Sa8 Sf8 Je8 Jf3 Pa2 b4 c3 (11), čKc4 Dh2 Vd1 Vg4 Sb8 Sf5 Jf2 Jf4 Pa4 b5 d4 e6 g3 g6 h7 (15) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 1402 je spracovaná klasická téma, č. 1403 okrem riešenia obsahuje aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1379 (Backe) z 23. 2. 1984. Pozícia A: 1.b8D+, 1...Ka4, K:c4 2.Db5, Df4 mat. Pozícia B: 1.d8D tempo, 1...Ka4, K:c4 2.Da5, Dh4 mat. Pozícia C: 1.e8D tempo, 1...Ka4, K:c4 2.Kc5, De4 mat. Pozícia D: 1.f8D+ 1...Ka4, K:c4 2.Da3, Dc5 mat. Štvorfázová zámena dvoch matov vyťažená z minimateriálu (L. Salai, Martin). Sympatická miniatúrka, kde prekvapí najmä premena na ten istý kameň (P. Gvozdják, Bratislava). Na rozcvičku pekná a prehľadná skladba (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 8 bodov.

Riešenie problému č. 1380 (Siotis) z 1. 3. 1984. Zdanlivé hry 1...Df5, Vd4, Vd3 2.S:f5, D:d4, De6 mat. Rieši 1.Jf4 hr. 2.Dd5 mat, 1...Df5, Vd4, Vd3 2.Sf3, De6, D:d3 mat. Úvodník prezrádza "nezamestnaný" bSc1 (L. Salai, Martin). Motivačne bohaté zámeny, škoda len bielych technických figúr (P. Gvozdják, Bratislava). Zámena troch matov s dobrým úvodníkom (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1381 (Vilem) z 1. 3. 1984. Zvodník 1.Sb6? hr. 2.Jb3 mat, viazne na 1...Je:d3! Zvodník 1.S:f6? hr. 2.Jc6 mat, viazne na 1...Jc:d3! Rieši 1.Kc2 hr. 2.Df2 mat, 1...Jc:d3, Je:d3, Je4, Jc4 2.Sb6, S:f6, Jb3, Jc6 mat. Známa a mnohokrát spracovaná symetrická schéma Banného témy (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred