Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 5. 1984)


Problém č. 1400

Arnold Pongrácz

Oesterreichische Lesehalle, 1886

Mat 4. ťahom (12+8=20)


Problém č. 1401

Ing. Vladimír Bušík, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)Kontrolná notácia: 1400: bKa3 Da2 Sd2 Ja5 Jg8 Pa4 b3 b6 c5 f2 f5 g3 (12), čKd5 Va6 Vf8 Sh8 Pa7 d3 e5 f7 (8) – štvorťažka, 1401: bKg2 Da7 Sc8 Jd3 Je6 Pb3 e2 (7), čKe4 Pd6 e3 f6 (4) – dvojťažka.

Prvého slovenského šachového skladateľa – Arnolda Pongrácza (18. 7. 1810, Nededza – 7. 7. 1890, Trnava) netreba obzvlášť našim čitateľom predstavovať, veď jeho skladby boli v našej rubrike viackrát reprodukované. Dnešná jubilejná štvorťažka je prebratá zo VI. ročníka rakúskeho šachového mesačníka "Osterreichische Lesehalle", kde v júlovom čísle Nr. 67 bola v roku 1886 uverejnená pod číslom 672 pod pseudonymom "Einsiedler von Tyrnau" (Trnavský pustovník), časopis vydával Hermann Lehnner a dnes je považovaný za viac ako zberateľskú raritu a dnešná reprodukcia viac ako pravdepodobne v našej tlači ešte uverejnená nebola. Treba už len dúfať, že je korektná, pretože v minulom storočí korektnosť skladieb nebola tak dôkladne overovaná, ako dnes. Správne riešenie budeme hodnotiť 4 bodmi, ďalšie možno získať za prípadné nekorektnosti. V č. 1401 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–26 vo forme dvoch zvodníkov a riešenia po tematických obranách 1...Kd5, d5 v každej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1378 (Gvozdják) z 23. 2. 1984. Zvodník 1.c8J? tempo, 1...J:e7, Jc7 2.J8:e7, J:b6 mat, viazne na 1...Jh6! Rieši 1.e8J tempo, 1...Je7, J:c7, Jh6 2.J:f6, J8:c7, J:f5 mat. Sympatická maličkosť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Ornament so zámenou matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred