Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 7. 1984)


Problém č. 1420

Jurij Antonov a

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


 

Problém č. 1421

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)Kontrolná notácia: 1420: bKe7 Dd7 Vc1 Ve2 Jb7 Jf4 (6), čKd4 Sg1 Sg8 Ja4 Pc4 d5 (6) – dvojťažka, 1421: bKd1 Da6 Va4 Vh4 Sd2 Jd5 Pa3 a5 b5 c4 e4 (11), čKd3 Va8 Vd4 Jg8 Pf6 g3 (6) – dvojťažka.

V č. 1420 od dvojice vynikajúcich sovietskych autorov je spracovaná Rudenkova téma vo forme zdanlivých hier 1...c3, Sh7, tematického zvodníka a riešenia s tematickou dvojitou hrozbou. Č. 1421 má dva tematické zvodníky a každý z nich tematickú dvojitú hrozbu (syntéza Dombrovskisovej a Rudenkovej témy). Obe skladby sú predposlednými dvoma súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skonči v nasledujúcej rubrike a ešte stále nie je rozhodnutá.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1400 (Pongrácz) z 11. 5. 1984. Po úvodníku 1.Db1 má skladba dve hrozby: krátku 2.D:d3+ K:c5 3.Se3 mat a dlhú: 2.Je7+ K:c7 3.Dc1+ K:b6(d4) 4.Dc6 (c4) mat z čoho vyplývajú dva cenné varianty: 1...Ke4! 2.Dh1+ K:f5 3.g4+! K:g4(Ke6) 4.Jh6(Dc6) mat a 1...e4 2.Je7+ K:c5 3.Sb4+ Kb6 4.Jd5 mat. Po ostatných obranách vychádzajú duálové nepresnosti, ktoré v tej dobe nepokladali za závadu a ani my ich nebudeme bodovať. Naviac nejde 1.Da1? Vd8! Na svoju dobu odvážna štvorťažka, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani dnešný skladateľ – nepresnosti v niektorých vedľajších variantoch nie sú na závadu a nemá zmysel ich bodovať (M. Nemček, Vrútky). Pekná a korektná skladba založená na hľadanie obtiažnosti úvodníka (M. Bednár, Kurima). Cifrovaná starožitnosť s náročným riešením (L. Salai, Martin). Vcelku vydarená skladba. Myslím si, že duálové odbočky neboli v minulom storočí podstatné a preto ich ani nedoporučujem bodovať. V každom prípade bol Pongrácz veľký umelec (J. Svoboda, Trnava). Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad << >> Vpred