Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 9. 1984)


Problém č. 1440

Pascal Di Scala, Francúzsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 1441

Cornelis Groeneveld, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 1440: bKh2 Va4 Vd3 Sd2 Se4 Je1 Jf8 Pc2 f3 f5 g4 (11), čKe5 Vd5 Se8 Jd4 Pa6 d6 f6 g5 (8) – dvojťažka, 1441: bKa5 Df1 Va4 Vg1 Sa6 Sh6 Jb3 Je5 Pc3 c6 e2 g3 (12), čKe3 Dd8 Vg5 Jg6 Jh1 Pa7 c7 d7 f7 g4 (10) – dvojťažka.

V č. 1440 si všimnite okrem riešenia aj tematický zvodník. Č. 1441 má dva tematické zvodníky a hrozbu, ktorá sa v riešení objaví ako mat po obrane, ktorá vo zvodníku bola vyvrátením.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1418 (Lyris) z 12. 7. 1984. Autorova intencia 1.Sg5 hr. 2.Ve7 mat je znehodnotená tematickým duálom po obrane 1...Vc7 2.Jf3 mat a 2.Sf4 mat. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 12 riešiteľom: Bandžuch, Bauer, Bidleň, Davídek, Goga, Nemček, Pinter, Sabol, Salai, Svoboda, Šebian a Šuhajda.

Riešenie problému č. 1419 (Kapralos) z 12. 7. 1984. Zdanlivé hry 1...Jd3, f5 2.Kb5, Kd7 mat. Zvodník 1.Kb7? hr. 2.Vf6 mat, 1...Jd3, f5 2.Ka6, Kc8 mat, viazne na 1...Vg3! Rieši 1.Kd5 hr. 2.Ve6 mat, 1...Jd3, f5 2.Kc4, Ke6 mat. Veľmi známa koncepcia trojfázovej hry bielej kráľovskej batérie (L. Salai, Martin). Šablónovité matové obrazce v jednotlivých fázach, slabá ekonómia ťažkých bielych figúr a nevzhľadná pozícia znižujú hodnotu skladby (M. Nemček, Vrútky). Známa schéma v elegantnom spracovaní (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1420 (Antonov a Šedej) z 19. 7. 1984. Zdanlivé hry 1...c3, Sh7 2.D:a4, D:d5 mat. Zvodník 1.Dc8? tempo, 1...c3, Sh7 2.Vd1, Dh8 mat, viazne na 1...Sg1~! Rieši 1.Dh3 hr. 2.Vd1 mat a 2.Dh8 mat, 1...c7, Sh7 2.Dd3, Je6 mat. Moderna s neposlušným 1...Sg1~ vo zvodníku (L. Salai, Martin). Vyumelkovaný zvodník, jeho trojité vyvrátenie (1...Se3!, Sf2!,Sh2!) a aj netematická hra čSg8(f7,e6) trochu naštrbujú celistvosť skladby, ale i tak spracovanie Rudenkovej témy v tejto mereditke je obdivuhodné. Punc dodáva i vkusná pozícia (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred