Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 12. 1984)


Problém č. 1462

Vladimir Bron, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+4=8)


Problém č. 1463

Dmitrij Bannyj, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 1462: bKb3 Da5 Vg4 Sd7 (4), čKh5 Sa7 Jd5 Pf3 (4) – dvojťažka, 1463: bKe8 Db1 Vc4 Vc8 Sa6 Jg3 Jg6 Pe5 g7 (9), čKd5 Va3 Sb6 Jd2 Jg2 Pc5 d6 d7 e6 f5 (10) – dvojťažka.

Autor č. 1462 je hlavne vynikajúcim skladateľom štúdii. No ak si v jeho skladbe všimnete okrem riešenia aj tri tematické zvodníky, zistíte, že vie úspešne zasiahnuť aj do iných žánrov. V č. 1463 od známeho moskovského autora si všimnite v dvoch tematických zvodníkoch aj hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v riešení. Tešíme sa aj na vaše komentáre k obom skladbám.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1439 (Sovík) z 20. 9. 1984. Zvodník 1.Jc:d4? hr. 2.S:e6 mat, 1...Dd6, Vb6 2.Jc2, Jb3 mat, viazne na 1...Sh3!, ale aj na 1...Vg6! Zvodník 1.Je:d4? hr. 2.S:e6 mat, 1...Dd6, Sh3 2.Je2, Jb3 mat, viazne na 1...Vb6! ale aj na 1...Vg6! Rieši 1.S:d4 hr. 2.D:e5 mat, 1...Dd6, Vg5 2.Se3, Sc3 mat. Obsažná trojfázová strategická zámena matov. Dvojité vyvrátenia zvodníkov sú však neodôvodnené (L. Salai, Martin). Koľko kladov, toľko záporov (M. Nemček, Vrútky). Pri takýchto skladbách má človek radosť z kompozičného šachu (P. Gvozdják, Bratislava). Veľmi pekná skladba, napriek komplikovanému názvu témy (je to vôbec treba?) Dvojité vyvrátenie zvodníkov by odstránil čPg6, no neviem, či pozícia bude potom legálna. (B. Moravčík, Banská Bystrica). Oprava. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1440 (Di Scala) z 27. 9. 1984. Zvodník 1.c3? tempo, 1...V~, J~, J:f3+ 2.c:d4, V:d5, J:f3 mat, viazne na 1...a5! Rieši 1.Ve3 hr. 2.Jd3 mat, 1...J~, J:c2, J:f3+, J:f5, Sb5, Kf4 2.Sd3, S:c2, S:f3, S:f5, Jg6, Jd3 mat. Nenápadný zvodník a výborný úvodník v skladbe bez veľkých predsavzatí (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred