Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 12. 1984)


Problém č. 1460

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+5=17)

A. Diagram B. Jg4–e4


Problém č. 1461

Lev Braude, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)

 Kontrolná notácia: 1460: bKh1 Dc7 Se2 Jd7 Jg4 Pb6 c4 c6 d2 d6 f3 f5 (12), čKd4 Se8 Pe3 f6 f7 (5) – dvojťažka, ako aj po premiestnení bJg4 na e4 (pozícia B), 1461: bKa2 De7 Vd8 Vg6 Sa1 Sh7 Jc8 Pc4 c7 d2 f6 g2 (12), čKe4 Vf4 Vh3 Sg7 Je8 Jg3 Pe6 f7 g4 h5 (10) – dvojťažka.

V č. 1460 si všimnite v každom dvojníku dva tematické zvodníky a ich vyvrátenia, žiaľ riešenia sa už asi páčiť nebudú (každý dvojník budeme hodnotiť 2 bodmi). V č. 1461 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–26) vo forme dvoch zvodníkov a riešenia s využitím antiduálu po tematických obranách 1...Vf5, Jf5 v každej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1437 (Lobusov) z 13. 9. 1984. Pokusy 1.Jf4? (A), J:h4? (B) viaznu postupne na 1...h3!, Je5! Zvodník 1.Sh3? hr. 2.Jf4 (A) mat, viazne na 1...J:e3! Zvodník 1.Sf3? hr. 2.J:h4 (B) mat, viazne na 1...Sc7! Rieši 1.Sh5 hr. 2.D:g6 mat, 1...K:h5, Kf5 2.Jf4 (A), J:h4 (B) mat. Vtipná a ľúbivá batériová moderna (L. Salai, Martin). Súbor hrozbových tém vyznievajúci zjednodušene, nakoľko hrozbové maty 2.Jf4 mat a 2.J:h4 mat vychádzajú po ťahoch kráľa 1...Kh5, Kf5 nielen v riešení, ale i vo zvodníkových fázach. Úvodník je dobrý vzhľadom na to, že dáva čiernemu kráľovi dve voľné polia (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1438 (Nezbeda) z 20. 9. 1984. 1.Jb6 hr. 2.J:a4 mat, 2.Jd7 mat, 2.Jd3 mat a 2.Je6 mat, 1...S:f5, D:f4, Se8, V:c3 2.J:a4, Jd7, Jd3, Je6 mat (1...D:d5, V:b6, Vb5+, d:e5 2.D:d5, S:d6, V:b5, Se7 mat). Náročnejší tréning s témou Fleck (L. Salai, Martin). Málo originálne (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Smutná správa prišla z Prahy, kde vo veku 72 rokov dňa 9. 11. 1984 náhle zomrel náš posledný žijúci medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu, dr. Jindřich Fritz.


Vzad << >> Vpred