Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 11. 1984)


Problém č. 1458

Nicolae Lentza, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 1459

Frank Richter, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+6=18)Kontrolná notácia: 1458: bKe1 Df3 Vf8 Sa2 Se3 Jd7 Jh4 Pe6 (8), čKe7 Dg8 Vc5 Sc2 Pd6 g7 (6) – dvojťažka, 1459: bKh7 Dg4 Ve7 Vh5 Sb5 Sf6 Jg5 Jh3 Pd3 d4 e5 f7 (12), čKd5 Db4 Vc6 Sg2 Jb7 Pe3 (6) – dvojťažka.

V č. 1458 nájdete spracovanú tému Novotny vo forme zvodníka a riešenia s tematickou dvojitou hrozbou v každej fáze. Aj č. 1459 obsahuje okrem riešenia aj tematický zvodník, pričom v oboch fázach si všimnite aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1434 (Henrych) z 6. 9. 1984. Zvodník 1.Vd6? 2.Vd4 mat, 1...De8(h7), Jf3 2.Jd5, Ve4 mat, viazne na 1...c5! Zvodník 1.d3? hr. 2.Ve4 mat, 1...De8(h7) 2.Jd5 mat, viazne na 1...J:g2! Rieši 1.d4 hr. 2.Jd5 mat, 1...c:d3 e.p., Da8(g8), D:f6, c6 2.Ve4, Jh5, V:f6, Sd6 mat. Biela dáma v úlohe štatistu platí daň spracovanej témy (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1435 (Lebedkin) z 6. 9. 1984. Zdanlivé hry 1...Kd3+ 2.Jcb4, Jd4 mat. Rieši 1.Db7 hr. 2.Dh7 mat, 1...Kd3+, Kf5+, Jd7 2.Jdb4, Jf4, Jb6 mat. Krásna zámena priamej batérie za novú priamo–nepriamu (P. Gvozdják, Bratislava). Hra štyroch batérií v známom prevedení (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1436 (Burda a Sabol) z 13. 9. 1984. Zdanlivé hry 1...Vc4, J:c5, Je5 2.V:c4, Sf6, Jf5 mat. Zvodník 1.Df5? hr. 2.V:d3 mat, 1...Je5, Ve4 2.Df2, D:e4 mat, viazne na 1...J:c5! Zvodník 1.Jf1? hr. 2.De3 mat, 1...J:c5 2.Sf6 mat, viazne na 1...Ve4! Zvodník 1.Se4? hr. 2.V:d3 mat, 1...V:e4 2.Jf5 mat, viazne na 1...Je5! Rieši 1.Sc4 hr. 2.V:d3 mat, 1...V:c4, J:c5, Je5 2.Vd5, D:c5, D:e5 mat. Vkusná pozícia bez bielych pešiakov so zámenami hier v piatich fázach, ale len v dvoch plnohodnotných (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred