Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 2. 1985)


Problém č. 1484

Nikolaj Zelepukin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1485

József Szöghy, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 1484: bKc7 Vd6 Vh4 Sb7 Jd2 Jh6 Pc3 f5 g3 (9), čKe5 De1 Sa2 Jf3 Jh2 Pd4 e6 f6 (8) – dvojťažka, 1485: bKd2 De1 Vd3 Vf3 Se3 Je7 Pb2 c4 c6 f2 g4 g6 (12), čKe5 Sb7 Ja2 Je8 Pa6 c7 e4 e6 g7 h5 (10) – dvojťažka.

V oboch dnešných pôvodných skladbách je spracovaná téma pokusov: v č. 1484 nájdete 3 a v č. 1485 6 tematických pokusov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1456 (Lebkovič) z 22. 11. 1984. Zvodník 1.Dg2? hr. 2.Dg7 mat, 1...Vc6, d:c3 2.D:d5, De4 mat, viazne na 1...Vg1! Rieši 1.Da7 hr. 2.D:e7 mat, 1...e6, Vc6, d:c3 2.Dg7, De3, D:c5 mat. Duál po 1...Vc7 2.D:c7 mat a 2.De3 mat, nepovažujeme za tematický a preto ho ani nebodujeme. Autorov nápad zostal kdesi na polceste (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1457 (Agarkov) z 22. 11. 1984. Zvodník 1.Dh4? hr. 2.Dd4 mat, 1...D:g3, D:c5, Jc4 2.Sb5, S:f5, D:c4 mat, viazne na 1...J7b5! Rieši 1.Sg1 hr. 2.Dd2 mat, 1...D:g3, D:c5, Jc4 2.S:f5, Sb5, Vd5 mat. Recipročná zámena matov dosiahnutá zmenou krytia čierneho kráľa – opotrebovaná schéma s veľkým nebezpečenstvom predchodcu (M. Nemček, Vrútky). Skladba s dynamickým napätím, výborným úvodníkom a novostrategickými zámenami (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1458 (Lentza) z 29. 11. 1984. Zvodník 1.Da8? hr. 2.Dd8 mat a 2.De8 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Df5 hr. 2.Jg6 mat a 2.Sg5 mat, 1...V:f5, S:f5 2.Jg6, Sg5 mat. Veľmi starý námet (L. Salai, Martin). Nevýrazne a bez elegancie spracovaná Novotného téma (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred