Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 5. 1985)


Problém č. 1508

Elisej Lebedkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 1509

Elisej Lebedkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 1508: bKa5 Dg7 Vh6 Sb8 Sf1 Jb4 Jf4 Pb6 f3 (9), čKc5 Se8 Jb5 Pb7 c3 d5 f7 (7) – dvojťažka, 1509: bKd3 Df5 Vd1 Sb7 Ja6 Jh6 Pc6 c7 f6 (9), čKd6 De8 Va8 Pa7 b3 b4 b5 d7 f7 (9) – dvojťažka.

V č. 1508 je spracovaná Barulinova téma vo forme zvodníka a riešenia. Č. 1509 obsahuje zasa okrem riešenia aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1483 (Slesarenko) z 21. 2. 1985. Zdanlivé hry 1...f5, Vf5 2.Jc4, De1 mat. Zvodník 1.Db4? hr. 2.Ve4 mat, 1...f5, Ve2 2.Vd5, Db5 mat, viazne na 1...S:d3! Rieši 1.V:f6 hr. 2.Vd5 mat, 1...K:f6, Df5, V:f6 2.Dg4, D:f5, D:e1 mat. Sympatická trojfázová moderná dvojťažka (M. Nemček, Vrútky). Riešiteľsky zaujímavé, ale s neuceleným obsahom (M. Henrych, Příbram). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1484 (Zelepukin) z 28. 2. 1985. Pokusy 1.Vh5?, Se4?, c4? viaznu postupne na 1...D:g3!, e:f5!, Jg5! Rieši 1.Vf4 hr. 2.Jf7 mat, 1...D:g3, e:f5, Jg5 2.Jf7, Ve4, V:f5 mat. Známa, niekoľkokrát spracovaná téma (M. Nemček, Vrútky). Vycibrené pokusy, ale nič viac (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1485 (Szöghy) z 28. 2. 1985. Pokusy 1.c5?, g5?, Jg8?, c:b7?, Vd8?, Vf8? viaznu postupne na 1...e:d3!, e:f3!, h:g4!, Jb4!, Jd6!, Jf6! Rieši 1.Kd1 hr. 2.Da5 mat, 1...S:c6, Sd6, Jf6, Jc3+, e:d3, e:f3 2.J:c6, Sd4, Sf4, D:c3, Sc5, Sg5 mat. Ách tá symetria (M. Nemček, Vrútky). Symetrická spŕška pokusov s neočakávaným riešením (L. Salai, Martin). Posledné dva pokusy s riešením vytvárajú Dombrovskisovu tému, ovšem motivačne vo veľmi obohratej forme (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred