Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 5. 1985)


Problém č. 1506

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)

 


Problém č. 1507

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)

A. Diagram B. Sb2–h4Kontrolná notácia: 1506: bKb1 Dd1 Vd5 Sd2 Se8 Ja8 Jc6 Pa3 b2 e4 g2 (11), čKb5 Dh2 Va5 Vh4 Se1 Ja1 Jc5 Pa4 a7 b7 f3 (11) – dvojťažka, 1507: bKg8 Dd8 Ve2 Vg2 Sf3 Sg1 Jf2 Pb3 d2 d7 g7 (11), čKf5 Db1 Sb2 Pc2 e6 f4 f6 g6 h7 (9) – dvojťažka, ako aj po premiestnení čierneho Sb2 na h4.

V č. 1506 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...Ka6, Kc4. Pozícia A v č. 1507 má aj tematický zvodník (každú pozíciu hodnotíme dvoma bodmi).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1482 (Viorel) z 21. 2. 1985. Zvodník 1.Se3? hr. 2.De7 mat, 1...Jc5, Jd4, Jg7 2.Da1, D:d4, D:g7 mat, viazne na 1...Jc7! Rieši 1.De3 tempo, 1...Jb~, Jd4, Je~, Jf6 2.Dc3, Df4, Sg7, Sf4 mat. Elegantní "starenka" (M. Henrych, Příbram). Pekné predĺžené obrany, ale málo originálne (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie riešiteľov na ostatných miestach: 104b: Ing. A. Baroška a Ing. S. Šuhajda, 102b: B. Moravčík, 101b: Dr. J. Földesi, P. Gvozdják, Ing. A. Kniebügl, Z. Michalčák, Dr. M. Trubač, R. Sitár a M. Vajda, 100b: Ing. L. Brachtl, Ing. J. Dulla, Z. Modlitba a L. Salai, 95b: K. Suchár, 94b: P. Filippi, 90b: S. Brnák, 87b: P. Chudý, 85b: Ing. M. Juráček, 84b: Z. Hrica a Ing. J. Paulička, 80b: M. Méri a I. Radoš, 77b: A. Damborský a J. Žatko, 70b: Š. Tušiak, 64b: Ing. E. Grmanová, 58b: Fr. Bauer, 50b: B. Lukáč, 46b: M. Svrček, 34b: Ing. O. Mihalčo a F. Sabol, 30b: L. Gocník, 28b: A. Balušík a S. Mikuš, 26b: M. Henrych, 22b: J. Košinár, 20b: I. Goga a O. Trnavský, atď. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní na horeuvedenú adresu redakcie.


Vzad << >> Vpred