Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 5. 1985)


Problém č. 1504

Antonio Piatesi, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)


Problém č. 1505

Antonio Piatesi, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: 1504: bKc7 Df1 Vc1 Vh5 Se5 Sh7 Jb5 Je6 Pf4 f6 g4 (11), čKd5 Db2 Ve3 Jc4 Jd3 Pc5 d6 (7) – dvojťažka, 1505: bKh3 Da7 Va4 Vf6 Sa3 Sf1 Jc5 Jg4 Pc4 (9), čKd4 Db4 Va2 Vh1 Sg1 Sg8 Pa5 b3 b5 c2 e4 h2 (12) – dvojťažka.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1430 až 1479. Maximálne bolo možné získať 111 bodov, z toho za dôkaz neriešiteľnosti štúdie č. 1479 5 bodov, pričom autorom zamýšľané riešenie sme nebodovali. Ako sa ukázalo, táto skladba rozhodla o poradí na prvých miestach, lebo ju vyriešili len traja riešitelia (Bandžuch, Kovalič a Nagy). Poradie riešiteľov je nasledovné: I.–II. cena ex aequo 111 bodov Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (žrebom vyhráva knihu Bakcsi: Ungarische Schach–Problem–Anthologie) a Ing. Štefan Nagy, Čilizská Radvaň (Album FIDE 1914–1944/III), III. cena 107 bodov Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves (Rudenko: Presledovanyje témy), IV.–IX. cena ex aequo 106 bodov: Šachový krúžok FO SZM pri Pedagogickej fakulte v Nitre, Milan Nemček, Vrútky, Andrej Palguta, Kežmarok (všetci vyhrávajú knihu Rudenko: Presledovanyje témy), Jozef Majerčák, Kežmarok, Milan Revay, Spišská Nová Ves a Jan Svoboda, Trnava (všetci vyhrávajú knihu Formánek: Kompozičný šach na Slovensku), X. cena 104 bodov Milan Bednár, Kurima (vyhráva knihu V. Pachman: Vybrané skladby Vladimíra Pachmana).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy nasledujúci riešitelia: Ing. A. Baroška (Kalná nad Hronom), Fr. Bauer (Banská Bystrica), Ing. L. Brachtl (Pezinok), S. Brnák (Bátovce), P. Gvozdják (Bratislava), Ing. M. Juráček (Ivánka pri Dunaji), I. Radoš (Bánovce nad Bebravou), R. Sitár (Bratislava), M. Svrček (Bratislava) a Ing. S. Šuhajda (Bánovce nad Bebravou).

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej terajšej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

* Poradie riešiteľov na ostatných miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred