Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 2. 1985)


Problém č. 1482

Ing. A. Viorel, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+3=11)


Problém č. 1483

Anatolij Slesarenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 1482: bKe1 Da7 Sh1 Sh6 Jc8 Pd5 e4 h5 (8), čKe5 Jb3 Je8 (3) – dvojťažka, 1483: bKe8 Dc3 Vd4 Vh6 Sb3 Sg1 Jd6 Pd3 e6 (9), čKe5 Va1 Vf2 Sb1 Jd8 Pb6 f6 h4 (8) – dvojťažka.

Po č. 1480 (Vovnejko): bKb8 De1 Sd2 Jb7 Jc7 Pd5 (6), čKb6 Dd4 Sa5 Pb4 e5 f6 (6) – mat 2. ťahom a č. 1481 (Muzyka): bKd8 Df1 Sa6 Sb8 Jh8 Pe5 h6 (7), čKe6 Sc8 Jf2 Jg7 Pa4 b7 d5 e4 f5 h5 (10) – mat 2. ťahom pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike ďalšími dvoma originálnymi skladbami: č. 1482 obsahuje tematický zvodník a č. 1483 zdanlivé hry 1...f5, Vf5 a tematický zvodník.

Riešenie všetkých štyroch skladieb (č. 1480 až 1483) môžete stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1455 (Viksna) z 15. 11. 1984. Zvodník 1.d:e5? hr. 2.Db4 mat, viazne na 1...c5! Zvodník 1.f:e5? hr. 2.Dh4 mat viazne na 1...g5! Zvodník 1.Db4? hr. 2.d:e5 mat, 1...c5, e:d4 2.d:c5, D:d4 mat, viazne na 1...e:f4! Zvodník 1.Dh4? hr. 2.f:e5 mat, 1...g5, e:f4 2.f:g5, D:f4 mat, viazne na 1...e:d4! Rieši 1.Jf8 hr. 2.D:e5 mat, 1...Kd4, K:f4 2.Db4, Dh4 mat. Ukážka symetrie, ktorá zoslabuje účinnosť obsahu (L. Salai, Martin). Obsah by bol dosť dobrý, ale symetria robí skladbu priemernou (M. Nemček, Vrútky). Nemastné, neslané (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Minulý týždeň sme všetkým našim stálym šachovým skladateľom a riešiteľom rozoslali našu Novoročnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka, ktorá obsahuje podrobné propozície nášho XVII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1985 a definitívny výsledok XV. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1983. Ak sme na niektorého čitateľa zabudli, radi mu na požiadanie prílohu zašleme zdarma.


Vzad << >> Vpred