Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 11. 1984)


Problém č. 1454

Ing. Tibor Csoltó, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+12=25)


Problém č. 1455

Kristaps Viksna, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: 1454: bKd7 Dd1 Vc2 Ve1 Sa8 Sd6 Ja6 Jh5 Pa5 b5 c7 g5 h6 (13), čKd5 Vb7 Sh1 Jf5 Jh3 Pb6 c5 c6 d4 f6 g6 g7 (12) – dvojťažka, 1455: bKe2 De7 Je3 Je6 Pd4 d5 f4 f5 (8), čKe4 Vg8 Ja8 Pb3 b6 c7 e5 g7 h3 h6 (10) – dvojťažka.

V č. 1454 od slovenského šachového skladateľa žijúceho v Příbrame si okrem riešenia všimnite aj tematický zvodník s dvojitou tematickou hrozbou (Rudenkova téma). Č. 1455 obsahuje štyri tematické zvodníky, v ktorých si všimnite aj hrozbu. V riešení sa dva z nich objavia ako maty (Banného téma).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1430 (Čobanian) z 23. 8. 1984. Zvodník 1.Dh1? tempo, 1...Kd5, c5, g5 2.Vf5, De1, Vf5 mat, viazne na 1...d5! Zvodník 1.Da3? tempo, 1...Kd5, d5, g5 2.Da5, De7, Vf5 mat, viazne na 1...c5! Zvodník 1.Db1? tempo, 1...Kd5, c5, g5 2.Db5, De1, Vf5 mat, viazne na 1...d5! Zvodník 1.Da7? tempo, 1...Kd5, d5, g5 2.Da5, Db8, Vf5 mat, viazne na 1...c5! Rieši 1.Da8 tempo, 1...Kd5, c5, d5, g5 2.Da5, De8, Db8, Vf5 mat. Skromná skladba bez hlbšieho obsahu (M. Nemček, Vrútky). Úvodník z "kúta do kúta" nadchýnal našich starých otcov. Dnes už neprekvapuje (J. Svoboda, Trnava). Jednoduchá skladba (M. Bednár, Kurima). Oberačka nezrelých malín (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1431 (Ulanov) z 23. 8. 1984. 1.Vf5 hr. 2.V:e5 mat, 1...Kd5, K:f5, S:f5, V:f5, Vd5, V:c5 2.Sf3, Dh7, D:c4, Jc3, Vf4, Jd6 mat. Tri pomerne obohraté blokovania polí s viditeľným úvodníkom (M. Nemček, Vrútky). Výborný úvodník, ale to je všetko (L. Salai, Martin). Klasika, ktorá vždy poteší (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred