Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 11. 1984)


Problém č. 1452

Ivan Kiss, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+6=18)


Problém č. 1453

Viktor Parfiriev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: 1452: bKf7 Da3 Vc1 Sb1 Sb8 Je7 Jg7 Pb2 b4 e5 h3 h6 (12), čKf4 Ja8 Jc7 Pb5 b6 h7 (6) – dvojťažka, 1453: bKa3 Dh2 Vb4 Vd1 Sg2 Je8 Jf8 Pb3 c6 (9), čKc5 Vd4 Sc4 Sh8 Pa7 e7 (6) – dvojťažka.

Vo výbornom č. 1452 si treba všimnúť päť tematických zvodníkov a v štyroch z nich aj hrozby, č. 1453 má tri tematické zvodníky a v dvoch z nich si všimnite hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v riešení po obrane, ktorá vo zvodníku bola vyvrátením.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1428 (Schreier) z 16. 8. 1984. 1.Je3 hr. 2.Dd5 mat, 1...V:e3 (A–B), Se6 (B–C), c6 (C–A) 2.d:c5, J:e4, Db8 mat. Obľúbená téma skladateľov z NDR, ale motív pod symbolom A nie je úplne totožný (M. Nemček, Vrútky). Odmenu za správne riešenie dostane Ivan Goga, Hollého 26, 920 01 Hlohovec.

Riešenie problému č. 1429 (Čobanian) z 16. 8. 1984. Zvodník 1.Dh7? hr. 2.Je3 mat, 1...Ke4, Jc4 2.Jc3, S:f3 mat, viazne na 1...Je4! Rieši 1.Da6 hr. 2.Jc3 mat, 1...Kc4, Je4, Jc4 2.Je3, Jc7, S:f3 mat. Hrozbový antiparadox so slabou ekonómiou (M. Nemček, Vrútky). Odmenu za správne riešenie dostane Milan Vajda, Brodská 4, 841 01 Bratislava.

* Ministerstvo školstva SSR v spolupráci s Výborom šachového zväzu ČSZTV v Bratislave vypisuje III. skladateľskú súťaž dvojťažiek v rámci XIX. ročníka Stredoškolských šachových hier, ktoré prebehnú v školskom roku 1984/85. Na súťaži sa môže zúčastniť každý žiak strednej školy v SSR, ak svoju skladbu zašle najneskôr do 31. 1. 1985 na adresu: Jozef Linder, priečinok 21, 962 32 Sliač. Rozhodcom súťaže je Ladislav Salai, Martin. Ceny a výsledok súťaže budú vyhlásené v období jarných prázdnin 1985.


Vzad << >> Vpred