Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 11. 1984)


Problém č. 1450

Imants Kisis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 1451

Ing. Oto Mihalčo, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)Kontrolná notácia: 1450: bKb5 Dd8 Vd4 Sa8 Jc5 Pe6 g4 (7), čKe5 Sg8 Pd5 e3 f3 (5) – dvojťažka, 1451: bKh6 Da1 Va5 Vd8 Sb6 Se6 Ja4 Jf1 Pc4 d4 e2 g4 (12), čKe4 Jb5 Jd3 Pc6 e3 f4 g6 (7) – dvojťažka.

V č. 1450 si v tematickom zvodníku a riešení všimnite aj hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v každej fáze. Č. 1451 obsahuje tri tematické zvodníky, ktoré spolu s riešením vytvárajú zaujímavo spracovanú Zappasovu tému.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1425 (Kálniczky) z 2. 8. 1984. 1.Va4 tempo, 1...Kc5 2.Sd4+ Kd5(b5) 2.e4(De8) mat, 1...K:a4 2.De8+ Ka3 3.Da8 mat, 1...Jb3 2.c:b3 Kc5 3.Va5 mat. Zaujme pekný úvodník a modelové maty (M. Nemček, Vrútky). Štyri modelové maty v troch variantoch. Odmenu za správne riešenie dostane Peter Frajka, Smetanova č. 13, 953 01 Zlaté Moravce.

Riešenie problému č. 1426 (Piatesi) z 9. 8. 1984. Autorovu intenciu 1.Jf4 tempo znehodnocuje škodlivý duál po 1...d3 2.Dc5 mat a 2.Sa7 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Peter Chudý, Streďanská 1764, 955 01 Topoľčany.

Riešenie problému č. 1427 (Zagorujko) z 9. 8. 1984. Zdanlivé hry 1...Ve5, Se5 2.Df4, Se6 mat. Zvodník 1.Db5? hr. 2.Se4 mat, 1...Ve5, Se5 2.Se6, Dd7 mat, viazne na 1...Jc5! Zvodník 1.D:b6? hr. 2.D:f6 mat, 1...Ve5, Se5 2.D:f2, De6 mat, viazne na 1...Sd6! Rieši 1.Dc3 hr. 2.D:f6 mat, 1...Ve5, Se5 2.Df3, Dc8 mat. Zaujímavý štvorfázový Grimshaw. Škoda, že vo zvodníku 1.Db5? je obrana 1...Ve5 bez motívu prerušenia figúry (M. Nemček, Vrútky). Odmenu za správne riešenie dostane Zdenko Hrica, ul. 1. mája č. 96, 901 01 Malacky.


Vzad << >> Vpred