Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 10. 1984)


Problém č. 1448

Alexander Pituk, ČSSR

I. cena, Szachy 1977

Mat 2. ťahom (12+11=23)


Problém č. 1449

Alexander Pituk, ČSSR

Nový svet 11. 1941

Biely vyhrá (7+6=13)Kontrolná notácia: 1448: bKa7 Dh1 Vb7 Ve2 Sc2 Jd6 Jg3 Pa5 b4 e5 e6 f4 (12), čKc6 Dh4 Vd7 Vg4 Sd1 Sd8 Pc3 c7 d3 d5 h3 (11) – dvojťažka, 1449: bKc1 Ve6 Sc6 Pb2 c4 h4 h6 (7), čKa2 Dh5 Sf7 Pc5 e5 g5 (6) – biely ťahá a vynúti si výhru.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Alexander Pituk osemdesiatnikom

I keď sa to zdá neuveriteľné, ale je to predsa pravda: ten stále čulý, spoločenský, vtipný a zaujímajúci sa o všetko čo súvisí so šachom – náš Šaňo dožíva sa zajtra dňa 26. októbra osemdesiat rokov.

Narodil sa v Banskej Štiavnici kde stále žije. Od otca sa naučil stolárskemu remeslu a ostal mu navždy verný. Svoju prvotinu uverejnil 27. 8. 1927 v pražskom maďarskom denníku Prágai Magyar Hírlap. Odvtedy celkove uverejnil okolo 450 problémov, z toho 400 dvojťažiek, 40 trojťažiek, 1 mnohoťažku, 2 štúdie, 3 samomaty a 3 pomocné maty. V turnajoch získal 130 vyznamenaní, z toho asi 50 cien (18 prvých), pričom asi polovicu svojich skladieb uverejnil mimo súťaží.

Alexander Pituk bol preborníkom ČSSR vo dvojťažkách (1951–52 a 1953 a 1954) a počas celých 20 rokov (1935–1954) bol bezpochyby najlepším československým šachovým skladateľom dvojťažiek. Od roku 1964 je majstrom športu a od roku 1979 zaslúžilým majstrom športu. Stal pri zrode založenia slovenskej kompozičnej organizácie (r. 1952) a v jej predsedníctve pracuje dodnes, pričom v období 1969–1978 bol jej predsedom.

Alexander Pituk veľký úspech dosiahol aj v Albumoch FIDE, kde v doterajších zväzkoch (1914–1979) získal 18,2 bodu, keď uverejnil 15,5 dvojťažiek (jednu spoločnú so svojím žiakom Ľ. Lačným), 1 trojťažku a 1 štúdiu. Z posledného Albumu FIDE (1977–79) je dnešná ukážka č. 1448, ktorá okrem riešenia obsahuje aj tri tematické zvodníky. Štúdia č. 1449 bola zaradená do Albumu FIDE 1914–1944/III a jej správne riešenie budeme hodnotiť 4 bodmi.

Na záver za všetkých šachových skladateľov a riešiteľov úloh z našej rubriky želáme jubilantovi veľa zdravia a ďalších úspechov z práce na poli kompozičného šachu.


Vzad << >> Vpred