Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 1. 1985)


Problém č. 1474

Alexandr Kuzovkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Problém č. 1475

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 1474: bKe7 De2 Vb8 Sd7 Sf8 Ja2 Jc4 Pb6 (8), čKc5 Dh3 Vg4 Sg6 Sh6 Jf3 Pb5 d5 e5 f6 g7 (11) – dvojťažka, 1475: bKa4 Df2 Vh4 Sa7 Jc6 Jd8 Pb3 c5 d6 (9), čKd5 Vd1 Vg5 Sf7 Ja1 Jh8 Pb4 e3 e4 g6 h6 (11) – dvojťažka.

V č. 1474 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...d4, Jd4. Č. 1475 obsahuje okrem riešenia tri tematické zvodníky, pričom v dvoch z nich si nezabudnite všimnúť dvojitú tematickú hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1449 (Pituk) z 25. 10. 1984. 1.Sf3! g4! (1...D:h4 2.Va6+ Kb3 3.Sd1+ K:c4 4.Va4+ a 5.V:h4 s výhrou a 1...D:f3 2.Va6+ Kb3 3.Va3+ K:c4 4.V:f3 s výhrou) 2.Va6+ Kb3 3.Sd1+ K:c4 4.S:g4 D:h4! 5.Va4+ Kd5 (Kd3, Kb3, Kb5) 6.Se6+ (Se2+, Sd1 mat, Sd7+) a biely vyhrá. Štúdia hodná svojho autora (Ing. S. Šuhajda, Bánovce nad Bebravou). Dôsledné "chytanie" čiernej dámy (L. Salai, Martin). Krásna hviezda (B. Moravčík, Banská Bystrica). Po peknom úvodníku už všetko beží "podľa scenára" (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body, no kto neuviedol hlavný variant (obranu po 1...g4!), získal iba 1 bod.

Riešenie problému č. 1450 (Kisis) z 1. 11. 1984. Zvodník 1.g5? hr. 2.D:d5 mat, 1...K:d4, Kf5 2.Df6, Df6 mat, viazne na 1...S:e6! Rieši 1.Je4 hr. 2.Df6 mat, 1...K:d4, K:e6, Kf4, d:e4 2.D:d5, De8, Dg5, V:e4 mat. Klasický úvodník (P. Gvozdják, Bratislava). Priemerná mereditka s recipročným hrozbovým antiparadoxom (M. Nemček, Vrútky). Sýta mereditka s brilantným úvodníkom (L. Salai, Martin). Veľmi pekný úvodník (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred