Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 1. 1985)


Problém č. 1476

M. Krejmer, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+5=16)

 


Problém č. 1477

Alexander Zygalov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+10=15)

A. Diagram B. Kf5–a4Kontrolná notácia: 1476: bKb4 Jb5 Jf5 Pa6 c6 d4 e2 e6 g3 g4 g6 (11), čKd5 Pa7 b6 f6 g7 (5) – dvojťažka, 1477: bKa6 Da2 Sh5 Pb4 e5 (5), čKf5 Sh8 Pa3 e3 e4 f3 f4 f6 g4 g5 (10) – dvojťažka, ako aj po preložení čKf5 na a4 (pozícia B).

V č. 1476 nájdete štyri modelové maty. Obe pozície č. 1477 obsahujú dva tematické zvodníky, v ktorých si okrem riešenia všimnite aj hrozbu (každý dvojník hodnotíme 2 bodmi).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1451 (Mihalčo) z 1. 11. 1984. Tematické pokusy 1.Dc1?, Sc7?, Vf8? viaznu postupne na 1...c5!, Jd6!, Jb2! (nejde 2.Sd5?, Jc3?, Jc5?). Rieši 1.Kg5 tempo, 1...Jb~, Jd~, c5, f3 2.Jc3, Jc5, Sd5, Jg3 mat. Duál (triál) po 1...J:d4 2.D:d4 mat, 2.V:d4 mat a 2.Jc3 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Možno však súhlasiť s viacerými riešiteľmi, že kazí dobrý dojem z inak výbornej skladby (pole d4 je tematické). Výborný "kolotoč" okolo tematického poľa d4. Dúfam, že skladba odolá úskaliam originality (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1452 (Kiss) z 8. 11. 1984. Zvodník 1.Ve1? hr. 2.De3 mat, viazne na 1...Kg5! Zvodník 1.Vg1? hr. 2.Dg3 mat, viazne na 1...K:e5! Zvodník 1.Jef5? hr. 2.De3 mat a 2.Dg3 mat, viazne na 1...K:e5! Zvodník 1.Jgf5? hr. 2.De3 mat a 2.Dg3 mat, viazne na 1...Kg5! Zvodník 1.Vc4+? K:e5 (Kg5) 2.Dg3 (De3) mat, viazne na 1...b:c4! Rieši 1.Vc6 tempo, 1...Ke5, Kg5, Jc~ 2.De3, Dg3, Je6 mat. Skladba na diskusiu (L. Salai, Martin). Obsažná skladba s dávkou schematičnosti (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred