Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 10. 1984)


Problém č. 1446

Ladislav Kolárik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+10=24)


Problém č. 1447

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+12=22)Kontrolná notácia: 1446: bKb3 Dg8 Va5 Vc6 Sb1 Se5 Jd5 Je4 Pd3 d4 e7 g2 h3 h5 (14), čKf5 Df4 Vd6 Sd7 Sh8 Jd1 Jg6 Pe3 f3 h6 (10) – dvojťažka, 1447: bKc7 Dh3 Va4 Ve8 Sa6 Sf4 Je7 Jh5 Pd4 g2 (10), čKe4 Ve2 Vf2 Sb1 Jb3 Pa5 c6 d2 e5 g4 g5 g6 (12) – dvojťažka.

V č. 1446 je spracovaná cyklická zámena 4 škodlivých motívov vo forme zdanlivých hier 1...Dg5, V:d5, J:e5, S:e6 a riešenia. Č. 1447 obsahuje Rudenkovu tému spracovanú vo forme dvoch tematických zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1424 (Labai) z 2. 8. 1984. Pozícia A: 1.J:f5 hr. 2.Jg3 mat, 1...e:f4, e:f5 2.Jd2, D:e5 mat. Pozícia B: 1.J:d5 hr. 2.Jc3 mat, 1...e:d4, e:d5 2.Jd2, D:e5 mat. Pozícia C: 1.Dc5 hr. 2.De3 mat, 1...f4, d4 2.Jd2, D:e5 mat. Pozícia D: 1.Dg5 hr. 2.De3 mat, 1...d4, f4 2.Jd2, D:e5 mat. Bohatá štvorfázová zámena, ktorej pointou je recipročná zámena v pozícii C a D dosiahnutá vďaka šikovne maskovanej symetriu. Vadí ťažkopádna pešiaková konštrukcia a premiestnenie dvoch kameňov v pozícii B (M. Nemček, Vrútky). Odmenu za správne riešenie dostane Samo Brnák, 935 03 Bátovce.

* Poradie riešiteľov na ostatných miestach: 116 b: Ing. L. Brachtl, Ing. O. Mihalčo a L. Salai, 115 b: P. Gvozdják, Ing. Š. Nagy a J. Pinter, 114 b: J. Bakalár, Ing. A. Bidleň, P. Filippi, Ľ. Kačala a J. Šebian, 113 b: MUDr. J. Földesi, Ľ. Gocník, L. Lancoš, Z. Michalčák, S. Mikuš, R. Sitár, MUDr. M. Trubač a M. Vajda, 112 b: S. Brnák, M. Červenka, Ľ. Fabok a B. Moravčík, 111 b: M. Bednár, 105 b: A. Damborský, 103 b: J. Krošlák, 100 b: Ing. M. Juráček, 94 b: M. Méri, K. Suchár a L. Wittner, 92 b: I. Goga a J. Košinár, 88 b: B. Lukáč, 87 b: Z. Modlitba, 82 b: Š. Tušiak, 75 b: Ing. E. Grmanová, 74 b: MUDr. J. Vrbacký, 68 b: M. Nemček, 66 b: J. Plevka, 60 b: K. Henc, 56 b: RNDr. L. Gieci a Ing. J. Pavel, 54 b: Ing. L. Krump, 44 b: L. Horváth a J. a P. Majerčák, 36 b: J. Adamčík a A. Palguta, 35 b: Ing. S. Tallová, 34 b: Ing. I. Skoba a P. Slačka, 26 b: J. Darnady, P. Gažovčík a J. Žatko, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní na horeuvedenú adresu redakcie.


Vzad << >> Vpred