Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 10. 1984)


Problém č. 1444

Ivan Borisenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 1445

Milan Bednár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+4=15)Kontrolná notácia: 1444: bKd5 Dh5 Vc4 Sf6 Ja4 Jb8 Pa3 b5 b6 d6 f5 (11), čKa5 Sa6 Pb7 e5 (4) – dvojťažka, 1445: bKg4 Vd8 Vf4 Jc1 Jg5 Pd2 e2 f2 f6 (9), čKe5 Jh8 Pc4 c5 c6 d3 e7 f3 f7 g6 (10) – dvojťažka.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1374 až 1423. Maximálne bolo možné získať 119 bodov, z toho za nekorektnosti 4 (2 body za vedľajšie riešenie v č. 1384 a po 1 bode za duál v č. 1418 a č. 1423). Poradie riešiteľov je nasledovné: I.–II. cena ex aequo 119 bodov Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (žrebom vyhráva Album FIDE 1945–55) a Jan Svoboda, Trnava (Album FIDE 1956–58), III.–VI. cena ex aequo 118 bodov Ing. Stanislav Šuhajda, Bánovce nad Bebravou (Niemeijer: Majesteitsschennis), Jozef Davídek, Trnava (Umnov: Puťami šachmatnogo tvorčestva), Ľubomír Karásek, Bratislava (Arčakov: Na maleňkom šachmatnom pole) a Milan Revay, Spišská Nová Ves (Abeceda šachového problému), VII.–X. cena ex aequo 117 bodov František Bauer, Banská Bystrica (Rojzman: Šachmatnyje miniatjury), Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves (Šachmatnaja kompozicija 1974–76), Ing. Alfréd Baroška, Kalná nad Hronom (Grossmejster šachmatnoj kompozicii) a Ing. Štefan Meszároš, Bratislava (Šachmatnaja kompozicija v Belorusiji).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy nasledujúci riešitelia: A. Damborský (Šaľa), I. Goga (Hlohovec), Ing. E. Grmanová (Bratislava), Ľ. Lancoš (Bratislava), M. Méri (Dunajská Streda), Ing. O. Mihalčo (Košice), M. Nemček (Vrútky), A. Palguta (Kežmarok), K. Suchár (Prešov) a Ing. S. Tallová (Stará Turá).

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej terajšej dlhoročnej riešiteľskej súťaži.

* Poradie riešiteľov na ostatných miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred