Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 1. 1985)


Problém č. 1470

V. Ignatov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 1471

Stanislav Schullery, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)Kontrolná notácia: 1470: bKb7 Dh4 Vd8 Ve1 Sa7 Sc2 Ja2 Jg6 Pe2 g4 (7), čKe4 Dd3 Vd4 Sd2 Jg7 Jh2 Pc3 c4 d6 f6 (10) – dvojťažka, 1471: bKg5 Vd8 Sd7 Je5 Jg3 Pb3 b4 d2 e7 f4 f6 (11), čKd4 Vd6 Pc7 d3 f7 g4 (6) – dvojťažka.

Zatiaľ č. 1470 je spracovaná v klasickom štýle, v modernom č. 1471 si nezabudnite všimnúť okrem riešenia a zdanlivých hier 1...Vb6, V:f6 aj dva tematické zvodníky a v jednom z nich aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1445 (Bednár) z 11. 10. 1984. Zvodník 1.e:d3? (A) tempo, 1...e6, e:f6 2.J:f3 (B), Ve4 (C) mat, viazne na 1...c3! (a). Zvodník 1.e:f3? (B) tempo, 1...e:f6, c3 2.Ve4 (C), J:d3 (A), viazne na 1...e6! (b). Zvodník 1.e4? (C) tempo, 1...c3, e6 2.J:d3 (A), J:f3 (B), viazne na 1...e:f6! (c). Rieši 1.e3 tempo, 1...c3 (a), e6 (b), e:f6 (c) 2.J:d3, J:f3, Ve4 mat. Téma Albíno vo výbere prvého ťahu (L. Salai, Martin). Huncút pešiak (M. Méri, Dunajská Streda). Prastará myšlienka v trochu schematickom, ale nie v zlom spracovaní (P. Gvozdják, Bratislava). Bednárova téma cyklickej zámeny funkcií polí + cyklická zámena antiparadoxných hier + téma Albíno. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1446 (Kolárik) z 18. 10. 1984. Zdanlivé hry 1...Dg5 (A), V:d5 (B), J:e5 (C), Se6 (D) 2.J:d6, D:g6, J:d6, D:g6 mat. Rieši 1.Sf6 hr. 2.J:e3 mat, 1...D:g5 (B), V:d5 (C), Je5 (D), Se6 (A) 2.J:d6, D:g6, J:d6, D:g6 mat, kde A je škodlivý motív blokovania, B – zrušenie krytia, C – odclonenie a D – zaclonenie. Cyklická zámena štyroch škodlivých motívov v robustnej konštrukcii (L. Salai, Martin). Zložité spracovanie Mlynkovej témy zľahčené opakovaním matov, pričom bVa5 hrá iba v hrozbe (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred