Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 1. 1985)


Problém č. 1468

Rashid Ponomariov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 1469

Vladimir Kožakin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 1468: bKa2 Dd8 Vd5 Vf1 Sa7 Sc2 Jf8 Jh5 Ph3 h4 (10), čKf5 Vf2 Vg4 Sg1 Je5 Jg8 Pa4 d3 (8) – dvojťažka, 1469: bKe1 Va5 Vd1 Sa2 Sf4 Jg8 Jh4 Pf5 (8), čKd5 Vb7 Vc4 Sc5 Je4 Pc6 d4 (7) – dvojťažka.

Riešenie oboch dnešných skladieb (č. 1468 je spracované v klasickom štýle a č. 1469 obsahuje okrem riešenia aj dva tematické zvodníky) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Oba originály sú zároveň aj prvými dvoma skladbami nášho XVII. medzinárodného skladateľského turnaja, vypísaného nižšie.


XVII. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1985

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1985 svoj XVII. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Téma dvojťažiek môže byť ľubovoľná.

Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram a adresou autora, treba zasielať na horeuvedenú adresu redakcie Hlas ľudu najneskôr do 30. 11. 1985.

Rozhodcom turnaja je medzinárodný rozhodca FIDE, Ing. Juraj Brabec, CSc. z Bratislavy, ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Jeden autor môže mať uverejnené najviac 2 skladby (ďalšie už iba ako spoluautor). V prípade väčšieho počtu skladieb pre tento turnaj budú slabšie skladby autorom vrátené. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme ich skladby pre nedostatok miesta nemuseli presúvať do budúcich ročníkov.

Každý autor dostane výstrižok svojej skladby ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1986. Prosíme vás už teraz o propagáciu tohto hodnotného turnaja.


Vzad << >> Vpred