Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 12. 1984)


 

Problém č. 1466

Jevgenij Permiakov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 1467

Jevgenij Gavrilov a

Roman Fedorovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (15+7=22)Kontrolná notácia: bKc8 De7 Se6 Sh8 Jd5 Jf5 Pc4 e2 f4 (9), čKe4 Sc1 Jc2 Jh2 Pb4 c7 e5 (7) – dvojťažka, 1467: bKa5 Db6 Va4 Vf2 Sa1 Sa2 Jc7 Jf6 Pb3 c2 e2 f4 f7 h4 h5 (15), čKf5 Sc8 Pa6 b7 d6 d7 f3 (7) – dvojťažka.

Obe dnešné skladby sú zároveň aj poslednými originálnymi príspevkami nášho XVI. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1984, pretože v nasledujúcej rubrike vypíšeme už XVII. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1985. V č. 1466 si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...e:f4, Jd4, S:f4 2.Sd7, Jg3, Jf6 mat a hrozbu v tematickom zvodníku a riešení, ktorá bola jedným z matov zo zdanlivých hier. Moderné č. 1467 obsahuje dva tematické zvodníky, ktoré sa objavia ako maty v riešení (Banného téma spojená so zámenou obrán a Somovovou témou).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1443 (Moutecidis a Siotis) z 4. 10. 1984. Zdanlivé hry 1...Dc6, Sd6, Vd4, Se4 2.D:c6, V:d6, D:d4, Db3 mat. Rieši 1.Jd6 hr. 2.Dc4 mat, 1...Dc6, Sd6, Vd4, Se4 2.D:d1, Se6, Db5, S:e4 mat. Rutinovane spracovaná zámena štyroch matov (M. Nemček, Vrútky). Klasická zámena štyroch matov so zaujímavým drsným matom 2.D:d1 mat (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1444 (Borisenko) z 11. 10. 1984. Pokusy 1.S:e5?, De8? viaznu postupne na 1...K:b5!, S:b5! Zvodník 1.Dh4? tempo, 1...K:b5, S:b5 2.Vc5, De1 mat, viazne na 1...e4! Z pozície diagramu po jednoduchej úvahe vyplýva, že posledný ťah čierneho bol 1...e7–e5. Biely má preto právo na 1.f:e6! e.p. tempo, 1...K:b5, S:b5 2.Kd4, Sc3 mat. Malá retroanalýza so zámenou matov (L. Salai, Martin). Malé retro, ale bez iskry (P. Gvozdják, Bratislava). Klasická pasca v moderne. Nachytá sa niekto? (M. Nemček, Vrútky). Celkove sa nachytalo 17 riešiteľov, ktorí pokladali túto dvojťažku za neriešiteľnú. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred