Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 12. 1984)


 

Problém č. 1464

Ivan Soroka, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1465

Jevgenij Gavrilov, Roman

Fedorovič a Ivan Soroka, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)Kontrolná notácia: 1464: bKh1 Dh2 Se7 Sg8 Jd6 Jf6 Pd3 e3 f5 g3 h7 (11), čKe5 Dc8 Va5 Se1 Jf3 Pa4 e4 e6 g4 (9) – dvojťažka, 1465: bKb1 Dd7 Vc3 Sg1 Sh3 Je8 Jf7 Pd2 d5 e5 e6 g3 (12), čKe4 Vb4 Sh7 Sh8 Jc7 Jh4 Pb3 c5 (8) – dvojťažka.

V č. 1464 si v riešení a dvoch tematických zvodníkoch všimnite aj hrozbu. Výborné č. 1465 obsahuje okrem riešenia tri tematické zvodníky, v ktorých si všimnite tiež hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1441 (Groeneveld) z 27. 9. 1984. Zvodník 1.Sb5? hr. 2.J:g4 mat, 1...Jf2, Jf4(e5) 2.Dc1, Df4 mat, viazne na 1...f5! Zvodník 1.Jc5? hr. 2.Jc4 mat, 1...Kd2, J:e5 2.Dc1, Df4 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Sd3 hr. 2.Ve4 mat, 1...f5, d5, Jf2, J:g3 2.Jc4, J:g4, Dc1, V:g3 mat. Pekne spracovaná Hanneliusova téma (M. Nemček, Vrútky). Škoda, že jeden z tematických variantov vychádza aj pred úvodníkom (P. Gvozdják, Bratislava). Dômyselné rozviazanie hrozbovej figúry (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1442 (Schocher) z 4. 10. 1984. Zvodník 1.Sd5? hr. 2.Dd4(c3) mat, 1...V:d5, S:d5, Sd3 2.J:c6, Jf5, D:c5 mat, viazne na 1...e:d2! Zvodník 1.d3? hr. 2.Db2 mat, 1...S~, S:d3, Vf5+ 2.D:c5, D:d3, J:f5 mat, viazne na 1...e2! Rieši 1.Jd7 hr. 2.S:c5 mat, 1...V~, Vf5+!, Sd3 2.J:c6, J:f5, D:d3 mat. Pomerne zložitý dej pôsobí rozpačito kvôli dvojitej hrozbe po 1.Sd5? Zaujímavá je vzájomná výmena obranných funkcií medzi vežou a strelcom. Úvodník je slabší, lebo uvádza do hry zaháľajúcu figúru. Skladba, v ktorej nie je jednoduché pochopiť zámer autora (M. Nemček, Vrútky). Skladba ma nezaujala (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Nasledujúce Šachové okienko vyjde v piatok dňa 28. 12. 1984.


Vzad << >> Vpred