Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 3. 1985)


Problém č. 1490

Viktor Kičigin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 1491

Miroslav Henrych, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+6=19)Kontrolná notácia: 1490: bKg3 Db3 Vd1 Ve5 Jd3 Pa2 e6 f4 (8), čKd4 Se4 Pa3 b4 d5 e7 g4 (7) – dvojťažka, 1491: bKa7 Df7 Vf5 Sa6 Sc5 Jb6 Jf1 Pb3 d4 e6 f6 g2 g4 (13), čKe4 Vh3 Sh5 Jc1 Pe5 e7 (6) – dvojťažka.

V jednoduchom č. 1490 si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...Ke3, S:d3 a v č. 1491 zase 1...Jd3, Ve3, e:f6.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1464 (Soroka) z 21. 12. 1984. Zvodník 1.d:e4? hr. 2.Jf7 (A) mat a 2.J:g4 (B) mat, viazne na 1...e:f5! Zvodník 1.Da2? hr. 2.J:g4 (B), 1...e:f5, D:g8 2.Jf7 (A), Jd7 mat, viazne na 1...Dc4! Rieši 1.Dh5 hr. 2.Jf7 (A) mat, 1...e:f5, D:g8 2.J:g4 (B), Jc4 mat. Čierny pešiak e6 ako virtuóz na paradoxy (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1465 (Gavrilov, Fedorovič a Soroka) z 21. 12. 1984. Zvodník 1.Dd6? hr. 2.Jg5 (A) mat, 1...Jf3 2.d3 (B) mat, viazne na 1...J:e6! Zvodník 1.Sg4? hr. 2.d3 (B) mat, 1...Vd4 2.Ve3 (C) mat, viazne na 1...c4! Zvodník 1.S:c5? hr. 2.Ve3 (C) mat, 1...J:d5 2.Jd6 (D) mat, viazne na 1...Jg2! Rieši 1.Dc6 hr. 2.Jd6 (D) mat, 1...S:e5 2.Jg5(A) mat. Napriek bohatému modernému obsahu chýba vnútorná jednotka (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1466 (Permiakov) z 28. 12. 1984. Zdanlivé hry 1...e:f4, Jd4, S:f4 2.Sd7, Jg3, Jf6 mat. Zvodník 1.Dc5? hr. 2.Jg3 mat, 1...e:f4 2.Jf6 mat, viazne na 1...Jf1! Rieši 1.Dh4 hr. 2.Jf6 mat, 1...e:f4, Jg4 2.Jg3, Dh1 mat. Až príliš nápadná podobnosť s č. 1464 (Soroka). Zdanlivé hry skôr prekážajú, ako prospievajú na zdokonalenie obsahu (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred