Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 3. 1985)


Problém č. 1492

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)


Problém č. 1493

Viktor Parfiriev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: 1492: bKh6 Df7 Va4 Vg8 Sc7 Sh5 Jd2 Jf5 Pe5 (9), čKf4 Ve1 Vh8 Sa1 Jg6 Pc4 e7 g2 g3 h4 h7 (11) – dvojťažka, 1493: bKb1 Dc2 Ve8 Sf8 Sg8 Jd5 Pf2 f5 (8), čKd4 Vb5 Vg4 Sa8 Sh2 Jg1 Pb4 d6 g6 (9) – dvojťažka.

V klasickom č. 1492 si všimnite tri tematické maty z batérie po troch rôznych obranách na tom istom poli. Č. 1493 okrem riešenia obsahuje aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1467 (Gavrilov a Fedorovič) z 28. 12. 1984. Zvodník 1.c3? tempo, 1...d5 2.Sb1 mat, viazne na 1...f:e2! Zvodník 1.c4? tempo, 1...f:e2 2.Sb1 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Sb1 tempo, 1...d5, f:e2 2.c3, c4 mat. Skladba na hranici pôvodnosti i legálnosti (M. Nemček, Vrútky). Ľahká konštrukcia napriek množstvu bielych kameňov, ale téma je stará a mechanizmus absolútne neoriginálny (P. Gvozdják, Bratislava). Snáď hodnotnejšia než Banného téma je zámena typu Z–32–45 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Syntéza témy Somova a Banného so známou pešiakovou batériou (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1468 (Ponomariov) z 3. 1. 1985. 1.V:d3 hr. 2.Vf3 mat, 1...Je~, J:d3, Vff4, Vgf4, Ve4, Ke4 2.Vd5, Dd5, Jg3, Dg5, Ve3 mat. Klasika, chýba výrazný jednotiaci motív (B. Moravčík, Banská Bystrica). Obrana 1...Vff4 je zaujímavá, ale kto spočíta jej výskyt v klasických skladbách? (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1469 (Kožakin) z 3. 1. 1985. Zvodník 1.Jf3? hr. 2.V:d4 mat, 1...Vb3, Jd2 2.Je7, Jf6 mat, viazne na 1...Vb5! Zvodník 1.Vc1? hr. 2.S:c4 mat, 1...Vb4, Jc3 2.Je7, Jf6 mat, viazne na 1...d3! Rieši 1.Jg2 hr. 2.Je3 mat, 1...d3, Jd2, Vb3 2.V:d3, Jf6, Je7 mat. Motív rozväzovania vlastných figúr dominuje (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jednoduchá vybrúsená konštrukcia s motívmi prerušovania bielych figúr (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred