Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 6. 1985)


Problém č. 1514

Nikolaj Neptajev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 1515

Stepan Cyrulik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: 1514: bKd7 Dh2 Vb6 Se3 Pb3 d3 f4 (7), čKd5 Sa3 Jg7 Pb5 c3 d6 e4 e7 f6 (9) – dvojťažka, 1515: bKa7 Da5 Ve3 Ve5 Sd5 Sg7 Ja4 Jg3 (8), čKd4 Df4 Ja1 Jc7 Pb4 b5 c5 f3 (8) – dvojťažka.

Obe dnešné skladby obsahujú okrem riešenia aj dva tematické zvodníky, no v č. 1514 si všimnite aj hrozby a v č. 1515 zdanlivú hru 1...J:d5 2.V5e4 mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1490 (Kičigin) z 21. 3. 1985. Zdanlivé hry 1...Ke3, S:d3 2.Jc1, D:b4 mat. Rieši 1.Dc2 hr. 2.Dc5 mat, 1...Ke3, S:d3 2.Df2, V:d3 mat. Zámena dvoch matov bez inovácie – to je málo (L. Salai, Martin). Veľká škoda, že zdanlivá a skutočná fáza nie sú vymenené. V riešení vychádzajú iba jednoduché maty (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1491 (Henrych) z 21. 3. 1985. Zdanlivé hry 1...Jd3, Ve3, e:f6 2.Sb7, Jd2, Db7 mat. Rieši 1.Jd5 hr. 2.V:e5 mat, 1...K:d5, e:d4, Jd3, e:f6 2.Sb7, Jd2, Jc3, J:f6 mat. Zdá sa, že v ČSR rastie kvalitný dvojťažkár–špecialista (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Predbežný výsledok XVI. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1984. Rozhodca turnaja prof. Karol Mlynka, ČSSR rozhodol turnaj nasledovne: I. cena: L. Kolárik, ČSSR, č. 1446, II. cena: Š. Sovík, ČSSR, č. 1405, III. cena: M. Bednár, ČSSR, č. 1445, 1. čestné uznanie: A. Lobusov, ZSSR, č. 1437, 2. čestné uznanie: M. Nemček, ČSSR, č. 1389, 3. čestné uznanie: E. Gavrilov a R. Fedorovič, ZSSR, č. 1467, 4. čestné uznanie: Ing. J. Kovalič, ČSSR, č. 1391, 5. čestné uznanie: V. Parfiriev, ZSSR, č. 1453, 1. pochvalná zmienka: C. Groeneveld, Holandsko, č. 1385, 2. pochvalná zmienka: E. Gavrilov, R. Fedorovič a I. Soroka, ZSSR, č. 1465, 3. pochvalná zmienka: D. Bannyj, ZSSR, č. 1463, 4. pochvalná zmienka: V. Linder, ZSSR, č. 1367.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 31. augusta 1985 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva tento výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred