Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 3. 1985)


Problém č. 1488

Ing. Oto Mihalčo, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)


Problém č. 1489

Henk Prins, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 1488: bKb3 Ve7 Vf8 Sd7 Sg1 Ja2 Jh5 Pd3 (8), čKd5 Vh4 Sh8 Jh6 Pd6 (5) – dvojťažka, 1489: bKf7 Vc3 Vg3 Sg1 Sg6 Jc6 Jg2 Pb5 e2 (9), čKd5 Sc1 Jb2 Jf6 Pa5 c2 d3 d6 e6 (9) – dvojťažka.

V zaujímavom č. 1488 si všimnite aj hrozby v dvoch tematických zvodníkoch, ktoré sa v riešení objavia ako maty. Č. 1489 obsahuje okrem riešenia tiež tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1461 (Braude) z 6. 12. 1984. Zvodník 1.Dd7? hr. 2.Dd3 mat, 1...Vf5, Jf5 2.Dd4, Dc6 mat, viazne na 1...Jd6! Zvodník 1.Db4? hr. 2.Db1 mat, 1...Vf5, Jf5 2.c5, Db7 mat, viazne na 1...Vh1! Rieši 1.Da3 hr. 2.Dd3 mat, 1...Vf5, Jf5 2.De3, Da8 mat. Bohatá skladba, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne (P. Gvozdják, Bratislava). Priemerná skladba. Opakujúci mat po obrane 1...Jf5 na diagonále h1–a8 nepôsobí príliš esteticky (M. Nemček, Vrútky). Bohatý trojfázový obsah so zámenou dvoch matov na predĺžené obrany s využitím antiduálu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1462 (Bron) z 12. 12. 1984. Pokusy 1.Dd8?, Dd2?, De1? viaznu postupne na 1...Jf6!, Jf4!, Sf2! Rieši 1.Da1 hr. 2.Dh1(h8) mat, 1...Jf4, Jf6 2.Dh8, Dh1 mat. Úsporné skusy a pokusy (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1463 (Bannyj) z 12. 12. 1984. Zvodník 1.Db5? hr. 2.Sb7 (A) mat, 1...J:c4, d:e5 2.D:c4, D:d7 mat, viazne na 1...V:a6! zvodník 1.D:f5? hr. 2.Je7 (B) mat, 1...J:c4, d:e5 2.De4, D:e5 mat, viazne na 1...Sd8! Rieši 1.J:f5 hr. 2.Jfe7 mat, 1...J:c4, d:e5, V:a6, Sd8 2.Sb7, Jge7, Dd3, Db7 mat. Návraty hrozbových matov v jednoduchej podobe (L. Salai, Martin). Moderná dvojťažka neprinášajúca však nič nové, no môže prehovoriť do celkového poradia ocenených skladieb (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred