Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 3. 1985)


Problém č. 1486

E. Karmanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+3=9)


Problém č. 1487

Ing. Živko Janevski, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1486: bKg3 Dc8 Sd7 Jf3 Pa5 f2 (6), čKd3 Pa6 e5 (3) – dvojťažka, 1487: bKb6 Dg1 Vd2 Vd8 Sf6 Jb4 Jd6 Pa7 b2 g2 g6 (11), čKd4 Ve5 Sd3 Se1 Je3 Jh1 Pe4 g3 g7 (9) – dvojťažka.

Č. 1486 obsahuje okrem riešenia aj tri tematické zvodníky a v č. 1487 je vo forme zvodníka a riešenia spracovaná zámena troch matov spojená v oboch fázach s témou Fleck.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1459 (Richter) z 29. 11. 1984. Zvodník 1.Je4? hr. 2.e6 mat, 1...Dd6, Jd6, D:d4, S:e4+, V:f6, K:d4 2.e:d6, e:d6, Jf4, D:e4, J:f6, e6 mat, viazne na 1...Ve6! Rieši 1.e6 hr. 2.Je4 mat, 1...Dd6, Jd6, D:d4, S:e4+, V:e6, Kd6 2.D:g2, Jf4, D:d4, J:e4, D:e6, Vd7 mat. Podarená moderná dvojťažka s bohatým obsahom. Neprekáža ani skutočnosť, že obsah zvodníka je o čosi kvalitnejší ako riešenie (M. Nemček, Vrútky). Klobúk dolu pred jazdeckou parádou (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1460 (Salai sr.) z 6. 12. 1984. Pozícia A: Zvodník 1.b7? hr. 2.Db6 (A) mat, viazne na 1...e:d2! (a). Zvodník 1.Dd8? hr. 2.D:f6 (B) mat, viazne na 1...Sd7! (b). Rieši 1.Da7 hr. 2.b7 (C) mat a 2.Da1 (D) mat, 1...e:d2, S:d7 2.Da1, b7 mat. Pozícia B: 1.Da7! hr. 2.b7 mat a 2.Da1 mat, 1...e:d2, S:d7 2.b7, Da1 mat. Nevýrazná konštrukcia a slabé riešenie zatieňujú inak zaujímavý nápad (M. Nemček, Vrútky). Hľadanie nových možnosti veľmi zjednodušenou cestou (P. Gvozdják, Bratislava). Sviatočná myšlienka v pracovnom hábe (Ing. S. Šuhajda, Bánovce nad Bebravou). Recipročná zámena účinných obrán, ale i recipročná zámena matov v riešeniach, teda aj poúvodníkový obsah za to stojí (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred