Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 6. 1985)


Problém č. 1510

M. Matrionin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+1=9)

A. Diagram B. Dh7–h6


Problém č. 1511

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)

 Kontrolná notácia: 1510: bKh4 Dh7 Vf7 Se3 Jf3 Jg3 Pf2 g6 (8), čKg2 (1) – dvojťažka, ako aj po preložení bDh7 na h6 (pozícia B), 1511: bKc2 Da4 Vd5 Vh3 Sf2 Sf7 Jc4 Pb6 (8), čKe4 Vc8 Sg1 Sg6 Jb1 Jb7 Pa3 d6 f4 g4 (10) – dvojťažka.

V klasickom č. 1510 je v oboch pozíciách (každú pozíciu hodnotíme dvoma bodmi) spracovaná Bristolská téma. Č. 1511 obsahuje okrem riešenia aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1486 (Karmanov) zo 7. 3. 1985. Zvodník 1.Sa5? hr. 2.Dc2 mat, 1...Ke2, e4 2.Dc4, Dc2 mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.Se6? hr. 2.Dc4 mat, 1...Ke4, e4 2.Dc2, Dc4 mat, viazne na 1...Ke2! Rieši 1.Sh3 tempo, 1...Ke4, Ke2, e4 2.Dc4, Dc2, Sf1 mat. Dobrý výber prvého ťahu, obsah skladby je však matný (L. Salai, Martin). Celkom pekné, ale azda príliš jednoduché (P. Gvozdják, Bratislava). Na skromný materiál bohatý obsah: zámeny matov i Hanneliusova téma (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1487 (Janevski) z 9. 3. 1985. Zvodník 1.a8D? hr. 2.Dd5 mat, 2.D:e4 mat a 2.Jc2 mat, 1...Se2, Sf2, g:f6 2.Dd5, D:e4, Jc2 mat, viazne na 1...Jf2! Rieši 1.Vc8 hr. 2.Jf5 mat, 2.Jb5 mat a 2.Vc4 mat, 1...S:d2, Sf2, g:f6 2.Jf5, Jb5, Vc4 mat. Jednotné motivované poloobrany so zámenou troch matov. Zaujímavá skladba (L. Salai, Martin). Originálny a dobrý nápad (P. Gvozdják, Bratislava). Z–23–36, ale jednota obranného motívu zrušenie väzby je výraznejšia než zámena matov, či téma Fleck (B. Moravčík, Banská Bystrica). Voči ekonómii niektorých bielych figúr možno mať výhrady, voči spracovanej myšlienke nie (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred